Výsledky vyhľadávania

 1. ŠINSKÝ, Michal. Za vyšší výnos, vyššie riziko : podrobný pohľad na mieru nesplácania podnikových dlhopisov. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, apríl 2011, roč. 12, č. 4, s. 20-22.
  článok

  článok

 2. ŠINSKÝ, Michal. Investori sa riadia ratingom. Nie však od hocikoho : udržateľnosť prudkého zadlžovania krajín je nemysliteľná. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, február 2011, roč. 12, č. 2, s. 26-29.
  článok

  článok

 3. ŠINSKÝ, Michal. Rozhodovanie a systematické chyby (X.): chyby v hodnotení investičných projektov. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7574, 2011, č. 2, s. 76-79.
  článok

  článok

 4. ŠINSKÝ, Michal. Dlhy krajín rástli a ešte porastú. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7574, 2011, č. 3, s. 175-177.
  článok

  článok

 5. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/es6dOJ1xdd> ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 4]
 6. ZEMAN, Lukáš. Veľká hospodárska kríza : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Šinský. Bratislava, 2011. 39 s.
  kniha

  kniha

 7. PINKEOVÁ, Helena. Vnímanie rizika a neistoty ekonomickými subjektmi : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Šinský. Bratislava, 2011. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. VÝBERČI, Peter. Vnímanie rizika a neistoty ekonomickými subjektmi : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Šinský. Bratislava, 2011. 41 s.
  kniha

  kniha

 9. MARKOVIČ, Peter - ŠINSKÝ, Michal. Änderung bei der Bilanzierung von Finanzinstrumenten - Übergang von IAS 39 zu IFRS 9. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-6].
  článok

  článok

 10. ŠINSKÝ, Michal - MARKOVIČ, Peter. Heuristika reprezentatívnosti - experimentálne testovanie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-9]. VEGA 1/0187/11.
  článok

  článok