Výsledky vyhľadávania

 1. ŠINSKÝ, Michal. Za vyšší výnos, vyššie riziko : podrobný pohľad na mieru nesplácania podnikových dlhopisov. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, apríl 2011, roč. 12, č. 4, s. 20-22.
  článok

  článok

 2. ŠINSKÝ, Michal. Investori sa riadia ratingom. Nie však od hocikoho : udržateľnosť prudkého zadlžovania krajín je nemysliteľná. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, február 2011, roč. 12, č. 2, s. 26-29.
  článok

  článok

 3. ŠINSKÝ, Michal - MARKOVIČ, Peter. Heuristika reprezentatívnosti - experimentálne testovanie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-9]. VEGA 1/0187/11.
  článok

  článok

 4. MARKOVIČ, Peter - ŠINSKÝ, Michal - PONECOVÁ, Gabriela. Hodnotenie úverovej spôsobilosti podniku prostredníctvom opčných modelov. In Theory of Management 3 : The Selected problems for the development support of management knowledge base. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2011. ISBN 978-80-554-0419-6, s. 28-33. VEGA 1/0187/11.
  článok

  článok

 5. ŠINSKÝ, Michal. Dlhy krajín rástli a ešte porastú. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7574, 2011, č. 3, s. 175-177.
  článok

  článok

 6. MARKOVIČ, Peter - ŠINSKÝ, Michal. Aplikácia vybraných statických a dynamických metód v kapitálovom rozpočtovaní podniku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1336-3301, 2011, roč. 8, č. 1, s. 21-36. VEGA 1/0276/08.
  článok

  článok

 7. ŠINSKÝ, Michal - MARKOVIČ, Peter. Behaviorálna ekonómia - interakcia ekonómie a psychológie. In Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác. - Bratislava : ALDO, 2011. ISBN 978-80-970759-0-3, 2011, roč. 1, č. 1, s. 46-50. VEGA 1/0187/11.
  článok

  článok

 8. MARKOVIČ, Peter - ŠINSKÝ, Michal - PONECOVÁ, Gabriela. Aplikácia opčného modelu v rámci dlhodobého finančného rozhodovania podniku. In Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác. - Bratislava : ALDO, 2011. ISBN 978-80-970759-0-3, 2011, roč. 1, č. 1, s. 88-93. VEGA 1/0187/11.
  článok

  článok

 9. ŠINSKÝ, Michal. Rozhodovanie a systematické chyby (X.): chyby v hodnotení investičných projektov. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7574, 2011, č. 2, s. 76-79.
  článok

  článok

 10. VALKÁR, Michal. Analýza vývoja kapitálových trhov : diplomová práca. Školiteľ: Michal Šinský. Bratislava, 2011. 61 s.
  kniha

  kniha