Výsledky vyhľadávania

 1. ŠINSKÝ, Michal. Za vyšší výnos, vyššie riziko : podrobný pohľad na mieru nesplácania podnikových dlhopisov. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, apríl 2011, roč. 12, č. 4, s. 20-22.
  článok

  článok


 2. ŠINSKÝ, Michal. Investori sa riadia ratingom. Nie však od hocikoho : udržateľnosť prudkého zadlžovania krajín je nemysliteľná. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, február 2011, roč. 12, č. 2, s. 26-29.
  článok

  článok


 3. MARKOVIČ, Peter - ŠINSKÝ, Michal - PONECOVÁ, Gabriela. Hodnotenie úverovej spôsobilosti podniku prostredníctvom opčných modelov. In Theory of Management 3 : The Selected problems for the development support of management knowledge base. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2011. ISBN 978-80-554-0419-6, s. 28-33. VEGA 1/0187/11.
  článok

  článok


 4. ZEMAN, Lukáš. Veľká hospodárska kríza : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Šinský. Bratislava, 2011. 39 s.
  kniha

  kniha


 5. PINKEOVÁ, Helena. Vnímanie rizika a neistoty ekonomickými subjektmi : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Šinský. Bratislava, 2011. 55 s.
  kniha

  kniha


 6. VÝBERČI, Peter. Vnímanie rizika a neistoty ekonomickými subjektmi : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Šinský. Bratislava, 2011. 41 s.
  kniha

  kniha


 7. VALKÁR, Michal. Analýza vývoja kapitálových trhov : diplomová práca. Školiteľ: Michal Šinský. Bratislava, 2011. 61 s.
  kniha

  kniha


 8. ADAMÍK, Kamil. Behaviorálne financie a testovanie efektívnosti trhov : diplomová práca. Školiteľ: Michal Šinský. Bratislava, 2011. 71 s.
  kniha

  kniha


 9. REPTA, Daniel. Obchodné systémy založené na technickej analýze v turbulentných časoch : diplomová práca. Školiteľ: Michal Šinský. Bratislava, 2011. 70 s.
  kniha

  kniha


 10. KALIČIAKOVÁ, Martina. Iracionálne konanie investorov : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Šinský. Bratislava, 2011. 44 s.
  kniha

  kniha