Výsledky vyhľadávania

 1. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Idioms and Their Semantic Interpretation. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, pp. 219-229 online.
  článok

  článok

 2. MOROZKINA, T.V. - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Mežkuľturnaja kommunikacija. Recenzenty: Ju. A. Lobina, Daniela Breveníková. 1-ye izdaniye. Uľjanovsk : Izdateľstvo UlGPU im. I. N. Uľjanova, 2020. [244 s.] [13,25 AH]. ISBN 978-5-907216-20-4.
  kniha

  kniha

 3. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Jazyk ako súčasť procesu integrácie (na príklade Európskej únie a Ruskej federácie). In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 322-346.
  článok

  článok

 4. OSTAPČUK, I.A. - MOROZKINA, T.V. - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Gendernyje osobennosti leksičeskich jedinic (na osnove nemeckogo, slovackogo i ruskogo jazykov). In Molodjož i nauka. meždunarodnaja molodežnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Molodjož i nauka : slovo, tekst, ličnosť. - Uľjanovsk : UlGPU, 2020. ISBN 978-5-907216-28-0, s. 338-347 online.
  článok

  článok

 5. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Idiomatic Language Acquisition. In Molodjož i nauka. meždunarodnaja molodežnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Molodjož i nauka : slovo, tekst, ličnosť. - Uľjanovsk : UlGPU, 2020. ISBN 978-5-907216-28-0, s. 3-10 online. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok

 6. MOROZKINA, T.V. - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila - IVANOVA, Larisa. Phonosemantic Interpretation of Lexical Units in the Context of Russian and Slovak Linguocultures. - Registrovaný: Web of Science. In The Revista Amazonia Investiga. - [Bogota] : Universidad de la Amazonia, Colombia. ISSN 2322-6307, 2020, vol. 9, no. 29, pp. 496-506 online.
  článok

  článok

 7. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila - MOROZKINA, T.V. - KNYAZEVA ALEKSEJEVNA, Alina. Sposoby projavlenija atributov v mežkuľturnoj kommunikacii. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2020. ISSN 1338-6743, 2020, roč. 9, č. 2, s. 60-68 online.
  článok

  článok

 8. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Idiomatic Language - Theory and Applications. In Molodež i nauka: problemy sovremennoj filologiji i metodiki prepodavanija filologičeskich disciplin. Meždunarodnaja molodjožnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Molodež i nauka: problemy sovremennoj filologiji i metodiki prepodavanija filologičeskich disciplin : Materijaly VIII. meždunarodnoj molodjožnoj naučno-praktičeskoj konferenciji, 27-28 maja 2019, v UlGPU, (Uľjanovsk, Rossija). - Uľjanovsk : UlGPU im. I. N. Uľjanova, 2019. ISBN 978-5-86045-994-6, pp. [1-20] online. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok

 9. MOROZKINA, T.V. et al. Refleksija v obučenii inostrannym jazykam s učëtom mežkuľturnogo podchoda. In Language Theory and Intercultural Communication. - Kursk : Kursk State University. ISSN 2219-8660, 33, no. 2, (2019.
  článok

  článok

 10. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Business in the International Environment. In Economic Concepts and Idioms in English Business Communication. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978-80-7556-060-5, s. 165-201, [2 AH].
  článok

  článok