Výsledky vyhľadávania

 1. GABRIŠ, Miloš. Vybrané metódy na zefektívnenie distribučných procesov : dizertačná práca. Škol. Ferdinand Daňo. Bratislava, 2010. 162 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. GABRIŠ, Miloš - KREMEŇOVÁ, Monika. Manažérske prístupy, metódy a technológie na zefektívňovanie distribučných procesov a spolupráce v distribučnom kanáli. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 93-101.
  článok

  článok

 3. GABRIŠ, Miloš. Distribučné metódy v praxi slovenských podnikov. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 184-188.
  článok

  článok

 4. GABRIŠ, Miloš. Dostupnosť rýchoobrátkových tovarov v obchodných reťazcoch v Slovenskej republike. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 135-140.
  článok

  článok

 5. GABRIŠ, Miloš - KREMEŇOVÁ, Monika. Špecifické formy distribučných kanálov a riadenie distribučných konfliktov. In Obchod a marketing 2009 : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 40. výročia vzniku Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2839-9, s. 55-61. VEGA 1/4598/07.
  článok

  článok

 6. KREMEŇOVÁ, Monika - GABRIŠ, Miloš. Riadenie účastníkov distribučného kanála. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 99-103.
  článok

  článok

 7. CIGÁNIK, Pavol. Logistický reťazec spoločnosti NES Nová Dubnica s.r.o. : bakalárska práca. Škol. Miloš Gabriš. Bratislava, 2009. 42 s.
  kniha

  kniha

 8. DZUGASOVÁ, Gabriela. Teoretické a praktické východiská outsourcingu : bakalárska práca. Škol. Miloš Gabriš. Bratislava, 2009. 51 s.
  kniha

  kniha

 9. HALVONÍKOVÁ, Jana. Využitie outsourcingu ako strategického riadiaceho nástroja : bakalárska práca. Škol. Miloš Gabriš. Bratislava, 2009. 52 s.
  kniha

  kniha

 10. CHOCHOLÁČEK, Peter. Outsourcing v spoločnosti VEĽKOPEK a.s. : bakalárska práca. Škol. Miloš Gabriš. Bratislava, 2009. 48 s.
  kniha

  kniha