Výsledky vyhľadávania

 1. BREVENÍKOVÁ, Daniela et al. Application Possibilities of Social Networks in Personnel Marketing. Reviewers: Pavol Kita, Jozef Králik, Miroslava Szarková. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. 79 s. [6,06 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-046-9.
 2. KUBÍČKOVÁ, Pavlína. Hodnotenie zamestnancov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2019. 38 s.
  kniha

  kniha

 3. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Úloha sociálnych sietí pri hľadaní zamestnancov. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 29-37 CD-ROM. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 4. KUREKOVÁ, Monika. Hodnotenie efektivity náborového a adaptačného procesu agentúr dočasného zamestnania : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 5. DĚDEČKOVÁ, Nina. Multitasking v práci manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. NOVÁKOVÁ, Lucia. Časový manažment v práci manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. STOVÍČEK, Filip. Motivačný profil zamestnacov : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 8. BURIANOVÁ, Miroslava. Motivácia a stimulácia zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 9. TÓTHOVÁ, Lucia. Kognitívny štýl v práci manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠIMKOVÁ, Júlia. Podpora rozvoja kreativity pracovníkov : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha