Výsledky vyhľadávania

 1. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Dôsledky syndrómu vyhorenia zamestnancov v pracovnom procese. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 184-194 online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 2. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Industry 4.0 Brings Changes in Human Resources. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-7] online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 3. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Otvorené kancelárie z pohľadu zamestnancov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 198-206 online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 4. HANIKOVÁ, Nikola. Sociálne siete v riadení ľudských zdrojov : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 5. HUSÁROVÁ, Michaela. Syndróm vyhorenia zamestnancov : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha

 6. HUSVÉTHOVÁ, Andrea. Sociálne siete v práci manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 7. GONDOVÁ, Martina. Kreatívne techniky v práci manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 8. KOPILÁKOVÁ, Nikola. Časový manažment v práci manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. MÉSZÁROSOVÁ, Denisa. Podpora rozvoja kreativity manažérov : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 10. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana - SKORKOVÁ, Zuzana. Gamifikácia - nástroj na podporu inovácií v podnikaní. In Gamifikáció az oktatás kontextusában - Workshop tanulmánykötete. Gamifikáció az oktatás kontextusában - Workshop tanulmánykötete. - Komárno : Univerzita J. Selyeho – Selye János Egyetem : Fakulta ekonómie a informatiky - Gazdaságtudományi és informatikai kar, 2020. ISBN 978-80-8122-367-9, s. 52-62 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok