Výsledky vyhľadávania

 1. LUKAČOVIČOVÁ, Jaroslava. Sedem hlavných zmien pre biznis v roku 2019. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 11, s. 20-22.
  článok

  článok

 2. Priemyslu nezdražia ľudí len vyššie mzdy. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 50-53.
  článok

  článok

 3. LUKAČOVIČOVÁ, Jaroslava. Balíčky noviniek v dani z pridanej hodnoty. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2015. ISSN 1336-9857, Sep 2015, roč. 9, č. 6-7, s. 48-49.
  článok

  článok

 4. LUKAČOVIČOVÁ, Jaroslava. Nové podvojné účtovníctvo neziskových organizácií. Banská Bystrica : Slovenská asociácia účtovníkov neziskových organizácií, 2014. príl., tab. ISBN 978-80-970291-1-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. BEDNÁRIKOVÁ, Dagmar et al. Vybrané problémy tretieho sektora : učebné texty. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 140 s. [7,664 AH]. ISBN 978-80-225-3410-9. [Počet ex. : 22, z toho voľných 17, prezenčne 4]
 6. LUKAČOVIČOVÁ, Jaroslava. Odpočítanie dane z pridanej hodnoty v neziskových organizáciách. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 5, s. 18-20. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/5-2010-1/Odpocitanie-dane-z-pridanej-hodnoty-v-neziskovych-organizaciach/>
  článok

  článok

 7. LUKAČOVIČOVÁ, Jaroslava. Eurofondy v obchodnej spoločnosti a organizácii nezriadenej za účelom podnikania. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1335-7034, 2009, roč. 14, č. 7-8, s. 70-74.
  článok

  článok

 8. LUKAČOVIČOVÁ, Jaroslava. Osobitosti účtovníctva nadácií s aplikáciou vo vybranej účtovnej jednotke : diplomová práca. Škol. Alena Kordošová. Bratislava, 2009. 72 s.
  kniha

  kniha

 9. LUKAČOVIČOVÁ, Jaroslava. Dotácie na rekvalifikáciu z prostriedkov EÚ. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1335-7034, 2009, roč. 14, č. 11, s. 39-41.
  článok

  článok

 10. SOLÍK, Ján - LUKAČOVIČOVÁ, Jaroslava. Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi. Banská Bystrica : Slovenská asociácia účtovníkov neziskových organizácií, 2009. 240 s. [7,5 AH]. ISBN 978-80-970291-0-4.