Výsledky vyhľadávania

 1. LULIAKOVÁ, Ivana. Marketingová politika malých a stredných podnikov : dizertačná práca. Škol. Jaroslav Kita. Bratislava, 2010. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. LULIAKOVÁ, Ivana. Konkurenčné stratégie malých a stredných podnikov. In Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3054-5, s. 118-122.
  článok

  článok

 3. LULIAKOVÁ, Ivana. Konkurenčné stratégie malých a stredných podnikov. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 405-409.
  článok

  článok

 4. LULIAKOVÁ, Ivana. Globalizácia a malé podniky. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 266-269.
  článok

  článok

 5. KUFELOVÁ, Monika. Marketingová komunikácia malého podniku : bakalárska práca. Škol. Ivana Luliaková. Bratislava, 2009. 55 s.
  kniha

  kniha

 6. LULIAKOVÁ, Ivana. Vplyv rozvoja elektronického podnikania na malé a stredné podniky. In Manažment znalostí - dôležitý produktívny faktor podniku 21. storočia : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2847-4, s. 25-30.
  článok

  článok

 7. BARTOŠOVÁ, Veronika. Cenové stratégie v malých a stredných podnikoch : bakalárska práca. Škol. Ivana Luliaková. Bratislava, 2009. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠIROCHMANOVÁ, Eva. Marketingová komunikácia v cestovných kanceláriách : bakalárska práca. Škol. Ivana Luliaková. Bratislava, 2009. 48 s.
  kniha

  kniha

 9. KITA, Jaroslav et al. Marketing : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, dotlač 2009. 164 s. [6,997 AH]. ISBN 978-80-225-2564-0. [Počet ex. : 13, z toho voľných 12, prezenčne 1]
 10. LULIAKOVÁ, Ivana. Špecifiká marketingového manažmentu malých a stredných podnikov. In Mladá veda 2008 : Bratislava, 28.11.2008. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], [2008]. ISBN 978-80-225-2786-6, s. 165-169.
  článok

  článok