Výsledky vyhľadávania

  1. VAJIČKOVÁ, Mária et al. Stilistische Prinzipien der Gestaltung administrativer und juristischer Texte : am Beispiel deutscher, slowakischer und englischer Texte der Europäischen Union. Rezensenten: Peter Ďurčo, Zuzana Bohušová. 1. Auflage. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2011. [152 s.] [7,7 AH]. VEGA 1/0717/10. ISBN 978-3-933586-88-9.
  2. KOSTELNÍKOVÁ, Mária. Metodický rozbor témy Typy ekonomík. In Implementácia požiadaviek regionálneho trhu práce do ekonomického vzdelávania (so zameraním na OA v SR) : zborník záverečných prác a zborníky elektronických prezentácií. - Bratislava : Katedra pedagogiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. ISBN 978-80-225-2432-2.
    článok

    článok

  3. ADAMCOVÁ, Lívia. Geschichte der deutschen Sprache. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. 124 s. ISBN 80-223-1984-8.