Výsledky vyhľadávania

 1. ZWOLAK, Jan. Zmeny agrárnej produkcie na komerčné účely v Poľsku. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2009. ISSN 1335-6186, 2009, roč. 9, č. 1, s. 32-39.
  článok

  článok

 2. ZWOLAK, Jan. Výnosy a znalostní zdroje v nejmodernějších podnicích v Polsku. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 4, s. 359-366.
  článok

  článok

 3. ZWOLAK, Jan. The impact of fixed assets on polish agricultural production. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. ISSN 1335-2571, 2008, roč. 11, č. 2, s. 45-49. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0110878/aoi02-08.pdf>
  článok

  článok

 4. ZWOLAK, Jan. The Impact of fixed assets on Polish agricultural production. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2008. ISSN 0139-570X, 2008, vol. 54, no. 1, s. 20-25. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/00693.pdf>
  článok

  článok