Výsledky vyhľadávania

 1. MACKOVÁ, Valentína. Príčiny diskriminácie žien na pracovnom trhu Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Soňa Svoreňová. Bratislava, 2011. 33 s.
  kniha

  kniha

 2. SVOREŇOVÁ, Soňa. Rodová (ne)rovnosť a Európska únia. In Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 2. - 3. december 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3172-6, s. 782-789.
  článok

  článok

 3. LEŠKOVÁ, Lívia. Vplyv Judaizmu na postavenie žien v spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Soňa Svoreňová. Bratislava, 2011. 66 s.
  kniha

  kniha

 4. ELEŠOVÁ, Andrea. Súčasná ekonomická situácia Venezuely : bakalárska práca. Školiteľ: Soňa Svoreňová. Bratislava, 2011. 36 s.
  kniha

  kniha

 5. SVOREŇOVÁ, Soňa. Prečo je potrebné rovnomerné zastúpenie žien vo vrcholovej politike a ako ho dosiahnuť? In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011 : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 31. máj 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3271-6, s. 600-603.
  článok

  článok

 6. SVOREŇOVÁ, Soňa. Teoretické aspekty rodovej priepasti v odmeňovaní. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-0715, 2011, roč. 6, č. 1, s. 143-154. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0145601/A2011-1.pdf>
  článok

  článok

 7. Ekonomika štátov Európskej únie. Kolektív autorov ; zostavil: Peter Reťkovský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 306 s. [23,62 AH]. ISBN 978-80-225-3152-8.
 8. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 9. BOCORA, Ján et al. Ekonomika štátov Európskej únie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 306 s. [23,622 AH]. ISBN 978-80-225-3152-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 10. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 1, prezenčne 4]