Výsledky vyhľadávania

 1. KORČEK, František - BOLEK, Vladimír - BACULÁKOVÁ, Kristína. Koncepčný rámec kybernetickej bezpečnosti v podnikovom manažmente : správa o výsledkoch riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, č. I-17-109-00 : doba riešenia 1.5.2017-31.12.2017. Oponenti: Iveta Ondrášová, Lukáš Kintr. 1. vydanie. Bratislava, 2018. 22 s. I-17-109-00.
 2. BELÁŇOVÁ, Benita. Bezpečnosť informácií v komunikačných a informačných systémoch. In Informačné technológie v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4580-8, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 3. BOLEK, Vladimír. Možnosti získania virtuálnej meny. In Informačné technológie v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4580-8, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 4. FILANOVÁ, Jana. Využitie softvérovej podpory pri multikriteriálnom rozhodovaní v podnikoch. In Informačné technológie v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4580-8, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 5. HAMRANOVÁ, Anna. Vplyv podnikovej kultúry na prístup k riadeniu podnikových informácií. In Informačné technológie v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4580-8, s. [1-13] CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 6. KORČEK, František - KOKLES, Mojmír. Hrozby informačnej bezpečnosti smerujúce na zraniteľnosti zamestnancov elektronického obchodu. In Informačné technológie v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4580-8, s. [1-13] CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 7. Informačné technológie v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovatelia: Miloš Bodiš, Vladimír Bolek ; recenzenti: Anita Romanová, Rastislav Šupšák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [170 s.] [8,4 AH]. ISBN 978-80-225-4580-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. KOKLES, Mojmír - ŠVEJDOVÁ, Natália. Intranet ako súčasť informačného systému organizácie. In Informačné technológie v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4580-8, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 9. TÖRÖKOVÁ, Anikó. Gamifikácia a jej prínos v podnikovom elektronickom vzdelávaní. In Informačné technológie v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4580-8, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 10. ROMANOVÁ, Anita - BOLEK, Vladimír - ZELINA, Michal. The Effect of Critical Factors on the Level of IT Governance in Enterprises in Slovakia. In Communications of the IBIMA : CIBIMA. - [King of Prussia, PA] : IBIMA Publishing, 2018. ISSN 1943-7765, vol. 2018, pp. 1-13 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok