Výsledky vyhľadávania

 1. JANČOVIČOVÁ, Tatiana. Elektronizácia verejnej správy a jej prínos pre podnik : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Bolek. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 2. MIKULIČOVÁ, Sára. Optimalizácia vybraného procesu v IS SAP R/3 : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Bolek. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 3. SZEBERÉNYI, Peter. Dosahovanie prínosov z využívania IS/IT : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Bolek. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha


 4. MATIAŠKO, Filip. Prínosy elektronického bankovníctva pre podnik : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Bolek. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 5. PORUBAN, Peter. Využitie SQL pri cielení predajnej kampane : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Bolek. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha


 6. LÁTEČKOVÁ, Anna - BOLEK, Vladimír - SZABO, Ľuboslav. Information Systems in Agricultural Enterprises: An Empirical Study in Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Agris on-line Papers in Economics and Informatics. - Praha : Faculty of Economics and Management of Czech University of Life Sciences Prague. ISSN 1804-1930, 2018, vol.10, no.2, pp. 49-60. VEGA 1/0489/15.
  článok

  článok


 7. KORČEK, František et al. Practicing Information Security Management System in E–Commerce. - registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 207-212. VEGA 1/0436/17, Project of Young Teachers, Researchers and Full-time PhD. Students at University of Economics in Bratislava I-18-102-00.
  článok

  článok


 8. BOLEK, Vladimír et al. Information Literacy of Managers: Models and Factors. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Business Economics and Management. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2029-4433, 2018, vol. 19, no. 5, pp. 722-741 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok


 9. KORČEK, František - BOLEK, Vladimír - BACULÁKOVÁ, Kristína. Koncepčný rámec kybernetickej bezpečnosti v podnikovom manažmente : správa o výsledkoch riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, č. I-17-109-00 : doba riešenia 1.5.2017-31.12.2017. Oponenti: Iveta Ondrášová, Lukáš Kintr. 1. vydanie. Bratislava, 2018. 22 s. I-17-109-00.

 10. BOLEK, Vladimír - ZELINA, Michal. Factors Affecting a Decentralized Virtual Currency on the Money Market. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 1, s. 20-29. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok