Výsledky vyhľadávania

 1. ŠVEDA, Lukáš. Manažment a organizácia obchodného personálu firmy ako faktor tvorby etickej klímy vo vzťahoch zákazník - predávajúci : dizertačná práca. Školiteľ: Jaroslav Kita. Bratislava, 2013. 123 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. BUJDÁKOVÁ, Martina. Význam etiky a etických kódexov v medzinárodnej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Šveda. Bratislava, 2013. 51 s.
  kniha

  kniha

 3. MICHÁLKOVÁ, Monika. Etika v podnikaní : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Šveda. Bratislava, 2013. 46 s.
  kniha

  kniha

 4. KRAUSOVÁ, Dagmar. Etika ako nástroj rastu a zvyšovania konkurencieschopnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Šveda. Bratislava, 2013. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. KRIŠTOFÍKOVÁ, Katarína. Podnikateľská etika v 21. Storočí : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Šveda. Bratislava, 2013. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. KRNÁČOVÁ, Paulína et al. Platforma pre vývoj a implementáciu inovatívnych foriem univerzitného vzdelávania : správa o výsledkoch riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia č. I-13-106-00 UNIREFORM. Oponenti: Lukáš Šveda, Viera Kubičková. Bratislava, 2013. [21 s.]. IGM I-13-106-00.
 7. ŠVEDA, Lukáš. Etika verzus ekonomika. In MERKÚR 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava 6. - 7. december 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3453-6, [S. 1-8]. VEGA 1/0333/11.
  článok

  článok

 8. ŠVEDA, Lukáš. Etika ako nový rozmer v manažmente obchodného personálu. In Moderné metódy a prístupy v marketingovom manažmente : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0333/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3524-3, s. 51-65. VEGA 1/0333/11.
  článok

  článok

 9. BALÁŽ, Samuel. Charakteristika a postavenie nákupnej politiky vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Šveda. Bratislava, 2012. 50 s.
  kniha

  kniha

 10. BELÁKOVÁ, Ľubica. Vzťahový marketing a jeho význam udržiavania po predaji : bakalárska práca. Školiteľ: Lukáš Šveda. Bratislava, 2012. 52 s.
  kniha

  kniha