Výsledky vyhľadávania

 1. ŠURINOVÁ, Simona. Sociálno-ekologické aspekty ekonomického rastu : bakalárska práca. Školiteľ: Eduard Nežinský. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 2. BALÁŽ, Vladimír et al. Energy and Emission Efficiency of the Slovak Regions. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 7, pp. 2611 online. VEGA 2/0002/18, VEGA 2/0097/19.
  článok

  článok

 3. NEŽINSKÝ, Eduard - STUDENÁ, Ivana. PIAAC Assesment: Slovakia within The OECD. In Prognostické práce. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 1338-3590, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 40-51 online. International Assessment of the Key Adult Competencies.
  článok

  článok

 4. LUPTÁČIK, Mikuláš et al. Ekonomické nerovnosti a hospodársky rast. Recenzenti: Karol Morvay, Jarko Fidrmuc. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 114 s. [7,14 AH]. APVV-15-0765. ISBN 978-80-225-4783-3.
  kniha

  kniha

 5. FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - NEMCOVÁ, Edita. Emission Efficiency: DEA Approach. In ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. International Scientific Conference. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY : Economic and Social Challenges for European Economy. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2020. ISBN 978-80-87291-27-6. ISSN 2571-1776; e-ISSN 2694-796X, pp. 43-53 online. VEGA 2/0002/18, VEGA 1/0716/19.
  článok

  článok

 6. LUPTÁČIK, Mikuláš - NEŽINSKÝ, Eduard. Measuring Income Inequalities Beyond the Gini Coefficient. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Central European Journal of Operations Research. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X, 2020, roč. 28, č. 2, s. [1-18] online. APVV-15-0765.
  článok

  článok

 7. NEŽINSKÝ, Eduard. DEA modely pre sociálno-ekonomickú analýzu a podporu hospodársko-politického rozhodovania. Recenzenti: Margaréta Halická, Martin Lábaj. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 130 s. [7 AH]. APVV-15-0765. ISBN 978-80-7598-988-8.
 8. VARGA, Richard. Nerovnováhy v eurozóne: príčiny a makroekonomické súvislosti : diplomová práca. Školiteľ: Eduard Nežinský. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 9. FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - VALACHOVÁ, Andrea. Digital Inequalities. In International Journal of Management, Knowledge and Learning. - Celje : International School for Social and Business Studies. ISSN 2232-5697, 2019, vol. 8, no. 2, pp. 145-157 online. APVV-15-0765, VEGA 1/0431/16, VEGA 1/0716/19.
  článok

  článok

 10. FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - NEMCOVÁ, Edita. Convergence Slowdown of V4 Countries From the Innovation Performance Perspective. In Economic and Social Policy: Economic and Social Challenges for European Economy. International Scientific Conference. Economic and Social Policy: Economic and Social Challenges for European Economy : Proceedings of the International Scientific Conference, September 3-5, 2019, Čeladná, Czech Republic. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2019. ISSN 2571-1776, pp. 181-191 online. VEGA 2/0002/18.
  článok

  článok