Výsledky vyhľadávania

 1. MIZLA, Martin et al. Modelovanie kauzálnych vzťahov inovácií v malých a stredných podnikoch : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0328/13 : doba riešenia od 01/2013 do 12/2015. 1. vyd. Košice, 2015. 12 s. VEGA 1/0328/13.
 2. KOŠTIVALOVÁ, Mária. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2012. 56 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. MARTINKOVIČOVÁ, Lýdia. Manažérstvo inovácií podnikových procesov : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2012. 56 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. ELIÁŠOVÁ, Marcela. Neustále zlepšovanie podnikových procesov : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2012. 49 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. MIZLA, Martin - PEŠÁKOVÁ, Petra. Process of inventions creation management. In Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : wpływ funduszy unijnych na działalność gospodarczą. - Rzesów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. ISSN 1898-5084, 2012, zeszyt 27, s. 5-14. VEGA 1/0425/10.
  článok

  článok

 6. MIZLA, Pavol - PEŠÁKOVÁ, Petra - MIZLA, Martin. Modelovanie dynamiky systémov pomocou Vensim PLE. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2012. ISSN 1336-7137, 2012, roč. 8, č. 1-2, s. 4-11 online. VEGA 1/0425/10.
  článok

  článok

 7. ŠESTÁK, Tibor. Zhodnotenie procesu výberu a formulácie manažérskej stratégie v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2012. 40 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. HALÁSZOVÁ, Veronika. Implementácia stratégie získavania ľudských zdrojov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2012. 52 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. MIZLA, Martin - PEŠÁKOVÁ, Petra. Factors of pro-innovation environment in Slovak and Polish business units. Recenzovali: Adam Czudec a kol. In Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regione. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. ISBN 978-83-7338-667-9. ISSN 1898-5084, s. 132-147 [0,75 AH]. VEGA 1/0425/10.
  článok

  článok

 10. PEŠÁKOVÁ, Petra - ROMANOVÁ, Daniela. Potreba zavádzania manažérskych znalostí v znalostnej spoločnosti. In SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3264-8, s. 1-8.
  článok

  článok