Výsledky vyhľadávania

 1. HUDÁK, Matej. Priemyselná produkcia krajín V4 v čase Covid-19. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2020. ISSN 1338-5224, 2020, roč. 10, č. 1, s. 25-30 online.
  článok

  článok

 2. JUREKOVÁ, Kristína. Finančno-ekonomická analýza stavu vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Hudák. Košice, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 3. UHRINOVÁ, Dorota. Tvorba investičného portfólia fyzických osôb do investičných fondov : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Hudák. Košice, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. BARTKOVÁ, Katarína. Finančno ekonomická analýza vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Hudák. Košice, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 5. DUČOVÁ, Jana. Finančno-ekonomická analýza stavu vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Hudák. Košice, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 6. HREHOVČÍKOVÁ, Silvia. Finančno ekonomická analýza vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Matej Hudák. Košice, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. KIKTAVÁ, Silvia. Financovanie digitálnych verejných priestorov : diplomová práca. Školiteľ: Matej Hudák. Košice, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 8. KORBULCOVÁ, Veronika. Hodnotenie výkonnosti podniku modernými metódami finančnej analýzy : diplomová práca. Školiteľ: Matej Hudák. Košice, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 9. TUPTA, Martin. Finančná analýza vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Matej Hudák. Košice, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 10. HUDÁK, Matej. Finančno-ekonomická analýza vybraných digitálnych verejných priestorov na Slovensku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4772-7, s. 114-115 online.
  článok

  článok