Výsledky vyhľadávania

 1. GAJDULOVÁ, Lenka. Finančno ekonomická analýza vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Matej Hudák. Košice, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 2. ROHÁROVÁ, Slavomíra. Ekonomická motivácia rozvoja využívania digitálnych technológií : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Hudák. Košice, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 3. POSYPANKOVÁ, Jana. Hodnotenie výkonnosti podniku metódami finančnej analýzy : diplomová práca. Školiteľ: Matej Hudák. Košice, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 4. GRECOVÁ, Jana. Riadenie finančných rizík v podniku s využitím analýzy ex-post a ex-ante : diplomová práca. Školiteľ: Matej Hudák. Košice, 2019. 104 s.
  kniha

  kniha

 5. POTOMA, Radoslav - HUDÁK, Matej. Openness of Economics from the View of International Trade. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 181-193 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. HUDÁK, Matej - REMIÁŠ, Peter. Digitálne verejné priestory - kvalita vs. udržateľnosť. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 218 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. HUDÁK, Matej. Rozvoj Coworkingu vo svete a na Slovensku. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 2, s. 61-64 online.
  článok

  článok

 8. Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : Proceedings from the International Scientific Conference, 23rd-25th October, (Košice, Slovakia), (Uzhgorod, Ukraine). Editors: Miriam Mitrová, Matej Hudák... [et al.]. 1st Edition. Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. CD-ROM 224 s. ISBN 978-80-225-4672-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. ROHÁĽ, Róbert. Finančno-ekonomická analýza stavu vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Matej Hudák. Košice, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 10. KIKTAVÁ, Silvia. Ekonomická efektívnosť služieb e-governmentu v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Hudák. Košice, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha