Výsledky vyhľadávania

 1. PONGRÁCZ, Eva - KLIMKO, Roman. Trh práce a politika zamestnanosti : (aplikačné praktikum). Recenzenti: Eva Rievajová, Ján Frišták. 2. [preprac.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 107 s. [3,41 AH]. ISBN 978-80-225-4137-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 2. FODRANOVÁ, Iveta. [Ľudské zdroje a personálny manažment]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 1, s. 132-134. Recenzia na: Ľudské zdroje a personálny manažment / Mária Antalová, Andrea Chinoracká, Andrej Přívara ; recenzenti Ján Frišták, Viola Šuterová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3742-1.
  článok

  článok


 3. ANTALOVÁ, Mária - KONEČNÝ, Stanislav. Medzinárodná vedecká konferencia Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 2, s. 157-161.
  článok

  článok


 4. VAVROVÁ, Katarína. Daňové stimuly zamerané na zamestnanosť vo vybraných krajinách EÚ. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 409-415 CD-ROM. VEGA 1/0064/13.
  článok

  článok


 5. ANTALOVÁ, Mária. Zamestnanosť - inkluzívny faktor sociálnej kvality. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 11-18 CD-ROM. ITMS 2640120032.
  článok

  článok


 6. BARTA, Michal. Porovnanie inštitúcií služieb zamestnanosti vo vybraných krajinách EÚ. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 26-32 CD-ROM. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok


 7. GOTTVALD, Jaromír - RIEVAJOVÁ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Selected determinants of individual wages in the Czech and Sloval Republic. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 94-100 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 8. HUSÁKOVÁ, Mária. Formovanie systému pomoci v hmotnej núdzi na Slovensku. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 108-115 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. CHINORACKÁ, Andrea. Organizačná kohézia ako faktor uplatňovania sociálnej kvality na mikroúrovni. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 116-123 CD-ROM. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok


 10. KLIMKO, Roman. Stratégia Európa 2020 - oblasť zamestnanosti. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 152-156 CD-ROM. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok