Výsledky vyhľadávania

 1. PONGRÁCZ, Eva - KLIMKO, Roman. Trh práce a politika zamestnanosti : (aplikačné praktikum). Recenzenti: Eva Rievajová, Ján Frišták. 2. [preprac.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 107 s. [3,41 AH]. ISBN 978-80-225-4137-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 2. Sociálna kohézia ako nástroj odstraňovania disparít v spoločnosti : recenzovaný nekonferenčný zborník [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marta Martincová, Ján Frišták. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [182 s.]. VEGA 1/0216/14, VEGA 1/0112/13, VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0086/12. ISBN 978-80-225-3811-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marta Martincová, Ján Frišták. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [529 s.]. ISBN 978-80-225-3873-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. CHINORACKÁ, Andrea. Organizačná kohézia ako faktor uplatňovania sociálnej kvality na mikroúrovni. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 116-123 CD-ROM. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok

 5. ANTALOVÁ, Mária. Zamestnanosť - inkluzívny faktor sociálnej kvality. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 11-18 CD-ROM. ITMS 2640120032.
  článok

  článok

 6. BARTA, Michal. Porovnanie inštitúcií služieb zamestnanosti vo vybraných krajinách EÚ. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 26-32 CD-ROM. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok

 7. GOTTVALD, Jaromír - RIEVAJOVÁ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Selected determinants of individual wages in the Czech and Sloval Republic. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 94-100 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 8. KONEČNÝ, Stanislav. Úlohy obcí v sociálnej oblasti v období 1. ČSR. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 168-183 CD-ROM. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok

 9. HUSÁKOVÁ, Mária. Formovanie systému pomoci v hmotnej núdzi na Slovensku. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 108-115 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. POGÁNY, Tomáš. Právna úprava a vývoj inštitútu minimálnej mzdy. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 361-368 CD-ROM. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok