Výsledky vyhľadávania

 1. PONGRÁCZ, Eva - KLIMKO, Roman. Trh práce a politika zamestnanosti : (aplikačné praktikum). Recenzenti: Eva Rievajová, Ján Frišták. 2. [preprac.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 107 s. [3,41 AH]. ISBN 978-80-225-4137-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 2. NOVÁK, Marcel - SKALÁK, Pavol. Aktuálne problémy nezamestnanosti v európskom priestore. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 313-320 CD-ROM. VEGA 1/0477/13.
  článok

  článok

 3. ORBÁNOVÁ, Darina. Význam znalostí v novej ekonomike. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 321-325 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. PASIAR, Ladislav. Niektoré aspekty aktívnej politiky trhu práce. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 326-331 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. POLÁČKOVÁ, Hana. Miera nezamestnanosti vo väzbe na štruktúru hospodárstva. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 369-374 CD-ROM. VEGA 1/0112/13.
  článok

  článok

 6. POLÁKOVÁ, Zdenka. Vzájomná závislosť medzi ekonomickým rastom a redukciou chudoby. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 375-385 CD-ROM. VEGA 1/0477/13.
  článok

  článok

 7. SCHULTZOVÁ, Anna. Daňové zaťaženie práce vyjadrené daňovým klinom za obdobie rokov 2000-2012 - výber. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 408-417 CD-ROM. VEGA 1/0008/11.
  článok

  článok

 8. TOKÁROVÁ, Mária. Stručná charakteristika a analýza nedovolených foriem obmedzovania súťaže v Slovenskej republike. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 465-473 CD-ROM. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok

 9. VALACH, Matej. Trh práce Slovenska v rámci EÚ a V4. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 474-478 CD-ROM. VEGA 1/0477/13.
  článok

  článok

 10. VÁLEK, Juraj. Zvyšovanie sadzieb spotrebných daní a ich vplyv na zamestnanosť. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 479-488 CD-ROM. VEGA 1/0008/11.
  článok

  článok