Výsledky vyhľadávania

 1. PÉLIOVÁ, Jana. Manažment verejných financií : elektronické skriptá [elektronický zdroj]. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Ľuboš Kuchta. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [526 s., 10,47]. ISBN 978-80-225-4148-0. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. SIVÁK, Rudolf - OCHOTNICKÝ, Pavol - KUCHTA, Ľuboš. Fiškálna udržateľnosť systému zdravotníctva SR. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0032-3233, 2014, roč. 62, č. 4, s. 481-499. ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 3. KUCHTA, Ľuboš. Fiškálna udržateľnosť systému zdravotníctva : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2011. 102 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. JAMROŠKOVIČOVÁ, Mária. Systém zdravotníctva vo vybranej krajine sveta : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Kuchta. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha


 5. KOLEČAVOVÁ, Zuzana. Systém zdravotníctva vo vybranej krajine EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Kuchta. Bratislava, 2011. 50 s.
  kniha

  kniha


 6. ŠRÁMEKOVÁ, Paula. Systém zdravotníctva v USA : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Kuchta. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha


 7. KUCHTA, Ľuboš. Spôsoby financovania systému zdravotníctva. In Vplyv verejných výdavkov na správanie sa ekonomických subjektov : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3323-2, s. 32-52.
  článok

  článok


 8. PÉLIOVÁ, Jana et al. Vplyv verejných výdavkov na správanie sa ekonomických subjektov - experimetnálna metóda : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu : doba riešenia 01/2010 - 12/2011. Bratislava, 2011. [12 s.]. VEGA 1/0610/10.

 9. MIRKOVÁ, Martina. Ekonomické aspekty liekovej politiky v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Kuchta. Bratislava, 2011. 59 s.
  kniha

  kniha


 10. KUCHTA, Ľuboš. Štúdium problematiky ekonómie zdravotnej starostlivosti na Queen Margaret University v Edinburgu. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 86-87.
  článok

  článok