Výsledky vyhľadávania

 1. GABČOVÁ, Monika. Prístupy k projekciám výdavkov systému zdravotníctva SR : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Kuchta. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 2. SIVÁK, Rudolf et al. Financie. Recenzovali: Jozef Makúch, Petr Dvořák. 2. doplnené a rozšírené vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 436 s. [29,14 AH]. ISBN 978-80-7598-533-0. [Počet ex. : 31, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 3. PÉLIOVÁ, Jana. Manažment verejných financií : elektronické skriptá. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Ľuboš Kuchta. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [526 s., 10,47]. ISBN 978-80-225-4148-0. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. SIVÁK, Rudolf - OCHOTNICKÝ, Pavol - KUCHTA, Ľuboš. Fiškálna udržateľnosť systému zdravotníctva SR. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0032-3233, 2014, roč. 62, č. 4, s. 481-499. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 5. KUCHTA, Ľuboš. Fiškálna udržateľnosť systému zdravotníctva : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2011. 102 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. KUCHTA, Ľuboš. Spôsoby financovania systému zdravotníctva. In Vplyv verejných výdavkov na správanie sa ekonomických subjektov : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3323-2, s. 32-52.
  článok

  článok

 7. JAMROŠKOVIČOVÁ, Mária. Systém zdravotníctva vo vybranej krajine sveta : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Kuchta. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠRÁMEKOVÁ, Paula. Systém zdravotníctva v USA : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Kuchta. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. MIRKOVÁ, Martina. Ekonomické aspekty liekovej politiky v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Kuchta. Bratislava, 2011. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. KOLEČAVOVÁ, Zuzana. Systém zdravotníctva vo vybranej krajine EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Kuchta. Bratislava, 2011. 50 s.
  kniha

  kniha