Výsledky vyhľadávania

 1. NAŠČÁKOVÁ, Jana - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - ŽILINČIKOVÁ, Mária. Index of Digital Economy and Society. In Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2021. ISSN 2344-2409, 2021, nr. 23, s. 26-31. VEGA 1/0518/19.
  článok

  článok

 2. MAJERNÍK, Milan et al. Areas of Sustainability: Environment, Economy, and Society. In Sustainable Resource Management : Modern Approaches and Contexts. - Amsterdam : Elsevier, 2021. ISBN 978-0-12-824342-8, pp. 25-49 online. VEGA 1/0339/10.
  článok

  článok

 3. MAJERNÍK, Milan et al. Future of Sustainability and Resources Management. In Sustainable Resource Management : Modern Approaches and Contexts. - Amsterdam : Elsevier, 2021. ISBN 978-0-12-824342-8, pp. 411-439 online. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 017TUKE-4/2019.
  článok

  článok

 4. MAJERNÍK, Milan et al. Comprehensive Management of Natural Resources: A Holistic Vision. In Sustainable Resource Management : Modern Approaches and Contexts. - Amsterdam : Elsevier, 2021. ISBN 978-0-12-824342-8, pp. 221-240 online. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 5. MAJERNÍK, Milan et al. Innovation for New Resources Development. In Sustainable Resource Management : Modern Approaches and Contexts. - Amsterdam : Elsevier, 2021. ISBN 978-0-12-824342-8, pp. 369-385 online. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 6. NAŠČÁKOVÁ, Jana - BARICOVÁ, Stanislava. Intenzita zapojenia sa krajiny do medzinárodnej deľby práce - otvorenosť ekonomiky. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 1, s. 14-21 online.
  článok

  článok

 7. NAŠČÁKOVÁ, Jana. World Digital Competitivness. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 148-159. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 8. NAŠČÁKOVÁ, Jana. Danger and Pitfalls of Digital Transformation. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 159.
  článok

  článok

 9. HVIZDOŠOVÁ, Ivana. Globalizácia a jej vplyv na medzinárodný obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. KOŠČÁKOVÁ, Katarína. Ekonomická globalizácia a jej vplyv na životné prostredie : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Naščáková. Košice, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha