Výsledky vyhľadávania

 1. PROKOPIČOVÁ, Jana. Spoločensky zodpovedné podnikanie - nový faktor podnikovej konkurencieschopnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Lýdia Stankovič. Košice, 2012. 63 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. SČENSNÁ, Mária. Sociálna starostlivosť o zamestnancov vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lýdia Stankovič. Košice, 2012. 67 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. NINÁČOVÁ, Katarína. Manažment záujmových skupín vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lýdia Stankovič. Košice, 2012. 66 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. JAKUBKOVÁ, Ivana. Spoločensky zodpovedné podnikanie na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Lýdia Stankovič. Košice, 2012. 55 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. HALAGOVÁ, Lýdia - PELEGRINOVÁ, Lenka. Social entrepreneurship and social enterprises within the slovak labour market. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2011. ISSN 1337-6020, 2011, roč. 4, č. 1, s. 42-58.
  článok

  článok

 6. HALAGOVÁ, Lýdia - BAŠISTOVÁ, Alena. Prieskum spoločensky zodpovedného podnikania uskutočnený metódou snowball. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2011. ISSN 1336-9105, 2011, roč. 6, č. 2, s. 24-33. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0136555/casopis 2-2011.pdf>
  článok

  článok

 7. BAŠISTOVÁ, Alena - HALAGOVÁ, Lýdia - PANKOVÁ JURÍKOVÁ, Jana. Vnímanie spoločensky zodpovedného podnikania podnikmi východoslovenského regiónu. In Acta Universitatis Matthiae Belli : séria Environmentálne manažérstvo. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. ISSN 1338-4430, 2011, roč. 13, č. 1, s. 43-52.
  článok

  článok

 8. ŠTEFANOVOVÁ, Erika. Elementy spoločensky zodpovedného podnikania : bakalárska práca. Školiteľ: Lýdia Halagová. Košice, 2011. 49 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. KRÁĽOVÁ, Mária. Zamestnanecký prieskum spokojnosti v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lýdia Halagová. Košice, 2011. 67 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ANTALOVÁ, Valéria. Prieskum spoločensky zodpovedného podnikania na Východnom Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Lýdia Halagová. Košice, 2011. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha