Výsledky vyhľadávania

 1. KOLLÁR, Tomáš. Taxation of Digital Economy : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2020. 38 s.
  kniha

  kniha

 2. KOLLÁR, Tomáš. Podnikateľské prostredie SR : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Jančovičová Bognárová. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 3. KOLLÁR, Tomáš. Rómovia medzi nami. In Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 2013 : zborník prednášok z Týždňa európskej vedy : Ružomberok 11. 11. - 17. 11. 2013. - Ružomberok : VERBUM, 2013. ISBN 978-80-561-0091-2, s. 340-349 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. KOLLÁR, Tomáš. Udržateľný a konkurencieschopný európsky cestovný ruch : diplomová práca. Školiteľ: Helena Strážovská. Bratislava, 2012. 74 s.
  kniha

  kniha

 5. KOLLÁR, Tomáš. Firemné podujatia v komunikácii so zákazníkom : diplomová práca. Škol. Helena Labská. Bratislava, 2010. 71 s.
  kniha

  kniha