Výsledky vyhľadávania

 1. KOŽÚRIK, Erik. Právo na označenie v športe : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Gábriš. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 2. MRÁZ, Stanislav. Ozbrojené konflikty a zodpovednosť za porušenie práva. In Aktuálne otázky medzinárodného práva : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 70. výročia narodenín doc. JUDr. Petra Vršanského, CSc. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. ISBN 978-80-571-0030-0, s. 283-302.
  článok

  článok

 3. KURILLA, Andrej. Prestupový systém vo futbale - právne a ekonomické aspekty : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Gábriš. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha

 4. GÁBRIŠ, Tomáš. Establishment of Legal System of the Czechoslovak Republic (1918). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. Special issue, s. 15-33.
  článok

  článok

 5. GÁBRIŠ, Tomáš. Nedogmatická právna veda : od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu. Recenzenti: Róbert Jáger, Daniel Krošlák. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 318 s. VEGA 1/0049/17. ISBN 978-80-7552-950-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Právo a ekonómia: výzvy a príležitosti. Konferencia. Korupcia interdisciplinárne : zborník príspevkov z konferencie Právo a ekonómia: výzvy a príležitosti, konanej 20. októbra 2017 na pôde Právnicej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Recenzenti: Rudolf Kasinec, Daniel Krošlák. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 294 s. VEGA 1/0049/17. ISBN 978-80-8168-770-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. GÁBRIŠ, Tomáš. Dôchodkové zabezpečenie na Slovensku v kontexte medzinárodného a európskeho práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. ISSN 0032-6984, 2010, roč. 93, č. 2, s. 101-116.
  článok

  článok

 8. GÁBRIŠ, Tomáš. Čilský model dôchodkového zabezpečenia vo svetovej odbornej literatúre. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, September 2008, roč. 16, č. 9, s. 28-29.
  článok

  článok