Výsledky vyhľadávania

 1. SZITÁSIOVÁ, Valéria - MARTIŠKOVÁ, Monika - ŠIPIKAL, Miroslav. Substitution effect of public support programs at local level. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Transylvanian Review of Administrative Sciences. - [s.l.] : Babeş-Bolyai University, 2014. ISSN 1842-2845, 2014, no. Special issue, pp. 167-182 online. VEGA 1/0093/12. Dostupné na : <http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/419/409>
  článok

  článok

 2. BUČEK, Milan et al. Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky : záverečná správa o riešení projektu : doba riešenia 9/2008 - 6/2011. Bratislava, 2011. 8 s. APVV-0230-07.
 3. MARTIŠKOVÁ, Monika. Regionálne disparity na trhu práce v SR : diplomová práca. Škol. Viliam Páleník. Bratislava, 2010. 60 s.
  kniha

  kniha

 4. PÁLENÍK, Michal - MARTIŠKOVÁ, Monika. Absolventi škôl na trhu práce. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 3, s. 26-31.
  článok

  článok