Výsledky vyhľadávania

 1. PACANA, Andrzej et al. The Selected Methods of Quality Management Used for the Evaluation of Label Printing. - registrovaný: Web of Science. In Przemysł chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2019, vol. 98, no. 1, pp. 110-112.
  článok

  článok

 2. JURISOVÁ, Michaela. Nastavenie a kreovanie adaptačného procesu zamestnancov v nadnárodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Bednárová. Košice, 2019. 108 s.
  kniha

  kniha

 3. DOPIRIAKOVÁ, Silvia. Návrh a implementácia procesu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov v nadnárodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Bednárová. Košice, 2019. 89 s.
  kniha

  kniha

 4. STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. Recenzenti: Lucia Bednárová, Marek Szajt. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 131 s. ISBN 978-80-225-4671-3.
 5. HARBUĽÁK, Dušan et al. Systém nakladania s komunálnym odpadom v obci Těšany. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 17-20 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 6. BARKÓCIOVÁ, Miroslava - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - BEDNÁROVÁ, Lucia. Možnosti uplatnenie princípov obehového hospodárstva v podmienkach Slovenskej republiky. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 5-9 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 7. BRUOTHOVÁ, Michaela - JAŠŇÁKOVÁ, Katarína. Slovenské podnikateľské prostredie podľa Svetovej banky. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 125-126. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok

 8. BRUOTHOVÁ, Michaela - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Podnikateľské prostredie krajín Vyšehradského regiónu podľa vybraných medzinárodných indexov. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 124. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok

 9. BRUOTHOVÁ, Michaela. Inovačná aktivita slovenských podnikov. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 123. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok

 10. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Stratégia efektívneho využívania zdrojov v cirkulárnej ekonomike. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 121.
  článok

  článok