Výsledky vyhľadávania

 1. HAJDUOVÁ, Zuzana et al. Digital Competences of Polish and Slovak Students—Comparative Analysis in the Light of Empirical Research. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 18, pp. [1-11] online. KEGA 026EU4/2018, KEGA 032EU-4/2020, VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 2. KAĽUHA, Pavol - STRIČÍK, Michal - ZÁVADSKÝ, Cyril. Výroba a predaj tuhých alternatívnych palív. In Manažérstvo životného prostredia 2020. Medzinárodná vedecká konferencia. Manažérstvo životného prostredia 2020 : recenzovaný zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 25. jún 2020, Bratislava. - Žilina : Strix, 2020. ISBN 978-80-973460-3-4, s. 53-58. KEGA 032EU-4/2020.
  článok

  článok

 3. DUGAS, Jaroslav et al. Environmentálne označovanie produktov. In METES 2020. International conference. METES 2020 : Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2020. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie v spolupráci so STRIX n. f. Žilina, 2020. ISBN 978-80-973460-7-2, s. 152-161 online.
  článok

  článok

 4. DOPIRIAKOVÁ, Silvia. Návrh a implementácia procesu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov v nadnárodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Bednárová. Košice, 2019. 89 s.
  kniha

  kniha

 5. JURISOVÁ, Michaela. Nastavenie a kreovanie adaptačného procesu zamestnancov v nadnárodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Bednárová. Košice, 2019. 108 s.
  kniha

  kniha

 6. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. Pripravenosť študentov z matematiky na štúdium na vysokej škole s ekonomickým zameraním. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 127.
  článok

  článok

 7. BRUOTHOVÁ, Michaela - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Podnikateľské prostredie krajín Vyšehradského regiónu podľa vybraných medzinárodných indexov. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 124. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok

 8. BRUOTHOVÁ, Michaela. Inovačná aktivita slovenských podnikov. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 123. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok

 9. ANDREJOVSKÝ, Pavol - LACKO, Roman. Obehové hospodárstvo ako nástroj dosahovania udržateľnej výroby a spotreby. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 119.
  článok

  článok

 10. HAJDUOVÁ, Zuzana. Udržateľnosť podnikania vzhľadom na finančné ukazovatele. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 128.
  článok

  článok