Výsledky vyhľadávania

 1. ČIDEROVÁ, Denisa et al. Alternatívy vývoja európskej integrácie. Časť 2. Recenzenti: Víťazoslav Balhar, Lenka Šprochová. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 309 s. [23,77 AH]. VEGA 1/1057/12, KEGA 002EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4213-5. [Počet ex. : 30, z toho voľných 22, prezenčne 4]
 2. REPÁŠOVÁ, Vladimíra. Geopolitické a geoekonomické determinanty ďalšieho vývoja európskej integrácie : dizertačná práca. Školiteľ: Denisa Čiderová. Bratislava, 2014. 224 s. VEGA 1/1057/12. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ČIDEROVÁ, Denisa - REPÁŠOVÁ, Vladimíra. Geo-heterogeneity in the context of the EU. In European Scientific Journal. - [s.l.] : European Scientific Institute, 2013. ISSN 1857-7431, September 2013, vol. 9, no. 25, p. 1-22. VEGA 1/1057/12. Dostupné na : <http://www.eujournal.org/index.php/esj/article/view/1754/1743>
  článok

  článok

 4. ČIDEROVÁ, Denisa et al. Vývoj podnikateľského prostredia v Európskej Únii a jej susedstve v období krízy VIII. - fokus na EÚ a vybraných (strategických) partnerov EÚ na africkom kontinente. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 II. : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3755-1, s. 39-74 CD-ROM. VEGA 1/1057/12, VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 5. ČIDEROVÁ, Denisa et al. Vývoj podnikateľského prostredia v Európskej Únii a jej susedstve v období krízy IX. - fokus na EÚ a vybraných (strategických) partnerov EÚ na ázijskom kontinente. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 II. : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3755-1, s. 75-108 CD-ROM. VEGA 1/1057/12, VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 6. ČIDEROVÁ, Denisa et al. Vývoj podnikateľského prostredia v Európskej Únii a jej susedstve v období krízy VII. - fokus na EÚ a vybraných (strategických) partnerov EÚ na americkom kontinente. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 II. : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3755-1, s. 9-38 CD-ROM. VEGA 1/1057/12, VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 7. ČIDEROVÁ, Denisa - REPÁŠOVÁ, Vladimíra - ŠEPTÁKOVÁ, Nikola. Trends in the business environment: the European Union (in the framework of the EU single market) and its neighbourhood in the era of crisis. In Právo v podnikání vybraných členských států EU. Mezinárodní vědecká konference. Právo v podnikání vybraných členských států EU : VII. ročník mezinárodní vědecké konference, 14.-15.11.2013, Karviná. - [Opava] : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013. ISBN 978-80-7248-940-4, s. 42-65 CD-ROM. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 8. ČIDEROVÁ, Denisa - REPÁŠOVÁ, Vladimíra. Geo-economics of the European Union in G-20 context: focus on trade. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 1, s. 27-49. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 9. KUNDRÁTOVÁ, Veronika. Inteligentný rast ako priorita stratégie Európa 2020 : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimíra Repášová. Bratislava, 2013. 66 s.
  kniha

  kniha

 10. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. [Rastúca dominancia čínskej ekonomiky a jej dosah na rast konkurencieschopnosti EÚ]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-7493, 2013, roč. 6, č. 21, s. 167-169. Recenzia na: Rastúca dominancia čínskej ekonomiky a jej dosah na rast konkurencieschopnosti EÚ / Peter Verček, Elena Kašťáková, Denisa Čiderová a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3334-8.
  článok

  článok