Výsledky vyhľadávania

 1. KRON, Ivan et al. Green harvests of three perennial energy crops and their chemical composition. In International Journal of Agriculture and Environmental Research. - India : Mandisaur, 2017. ISSN 2455-6939, 2017, vol. 3, no. 2, pp. 2870-2883 online. VEGA 26220220063, OPV a V-2009/2.2/02-SORBO.
  článok

  článok

 2. KRON, Ivan et al. Chemické vlastnosti energetických plodín ozdobnice, sidy a trsteníka. In Naše pole : odborný recenzovaný mesačník pre pestovateľov rastlín. - Lužianky : Naše pole, 2016. ISSN 1335-2466, 2016, roč. 20, č. 6, s. 1-3.
  článok

  článok

 3. TOCIMÁK, Marián. Ekonomické aspekty využívania obnoviteľných zdrojov pre energetické účely v podniku prvovýroby : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Porvaz. Košice, 2015. 81 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. STRIČÍK, Michal - TÓTH, Štefan - PORVAZ, Pavol. Ekonomika pestovania energetických plodín. In V4 platforma pre zdieľanie inovatívnych výstupov produkčnej agroekológie. Medzinárodná vedecká konferencia. V4 platforma pre zdieľanie inovatívnych výstupov produkčnej agroekológie : zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie realizovanej v rámci aktivít projektu Vyšehradskej Nadácie : Michalovce, 11.9.2014. - Michalovce : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav agroekológie Michalovce, 2014. ISBN 978-80-971644-1-6, [3 s.] [CD-ROM].
  článok

  článok

 5. POZNÍKOVÁ, Lucia. Marketingová podpora využitia cirokov cukrových na formy biomasy na energetické účely : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Porvaz. Košice, 2013. 77 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. TUTKO, Ján. Marketingová podpora využitia Konope siatej distribúciou na energetické účely : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Porvaz. Košice, 2013. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. TRUBIK, Michal. Marketingová podpora využitia konope siatej na energetické účely : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Porvaz. Košice, 2013. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. KLOCHÁŇOVÁ, Martina. Možnosti znižovania nákladov pri výrobe biometánu využitím cirokov cukrových : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Porvaz. Košice, 2013. 69 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. TOCIMÁK, Marián. Možnosti ekonomického využitia biomasy na energetické účely : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Porvaz. Košice, 2013. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ČOPÁK, Radoslav. Ekonomické aspekty využitia OZE – biomasa : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Porvaz. Košice, 2012. 61 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha