Výsledky vyhľadávania

 1. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana et al. Transition from Functional to Process Management of the Selected Company. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 371-375. I-17-105-00.
  článok

  článok

 2. POLÁKOVÁ, Andrea. Prístupy k meraniu výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Kudlová. Košice, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. KRULLOVÁ, Karina. Oceňovanie a vykazovanie finančného majetku v účtovnej závierke podniku zostavenej podľa IAS/IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Kudlová. Košice, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 4. MARTIŠOVÁ, Patrícia. Účtovníctvo ako podstatný zdroj informácií pre podniky : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Kudlová. Košice, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 5. SZALONTAIOVÁ, Monika. Finančná analýza vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Kudlová. Košice, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha

 6. OLÁHOVÁ, Zuzana. Prístupy k meraniu výkonnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Kudlová. Košice, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha

 7. KASZNÁR, Tomáš. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov podľa slovenskej právnej úpravy a IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Kudlová. Košice, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 8. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana et al. Finančné riadenie vybranej spoločnosti. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Tarnobrzeg (the Republic of Poland), may 18 - 20, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4384-2, s. 94.
  článok

  článok

 9. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana. Nové trendy v riadení: znalostný manažment a učiaca sa organizácia. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 21 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana - HERBRIK, Gabriel. Deficiency of performance evaluation on the basis of financial ratios. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 152 CD-ROM.
  článok

  článok