Výsledky vyhľadávania

 1. DUDÁKOVÁ, Nora. Globálna finančná kríza a riadenie rizika banky s ohľadom na portfólio krajín : dizertačná práca. Školiteľ: Karol Zalai. Bratislava, 2012. 153 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. DUDÁKOVÁ, Nora. Úverová bonita a limity na krajiny z pohľadu banky. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-5].
  článok

  článok


 3. DUDÁKOVÁ, Nora. Ratingové hodnotenie banky prostredníctvom systému Camels. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011. ISSN 1336-3514, 2011, roč. 9, č. 1, s. 6-30.
  článok

  článok


 4. DUDÁKOVÁ, Nora. Majetková angažovanosť banky v podmienkach Slovenskej republiky. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-7.
  článok

  článok


 5. DUDÁKOVÁ, Nora. Finančná analýza rizika banky. In Financie vo vede a výučbe rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia katedier financií vysokých škôl a univerzít SR a ČR. - Bratislava : Katedra podnikových financií FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2743-9, s. 38-43.
  článok

  článok


 6. DUDÁKOVÁ, Nora. Finančné pomerové ukazovatele banky. In AIESA 2009 : Mladá veda AIESA 2009 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : [Fakulta hospodárskej informatiky EU], 2009, [S. 1-5].
  článok

  článok


 7. DUDÁKOVÁ, Nora. Manažment bankových úverových liniek. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 84-90.
  článok

  článok


 8. DUDÁKOVÁ, Nora. Faktory vzniku finančnej krízy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5.
  článok

  článok


 9. DUDÁKOVÁ, Nora. Benchmarking. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1.
  článok

  článok


 10. DUDÁKOVÁ, Nora. Ukazovatele finančnej analýzy. In Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty). - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2008. ISBN 978-80-225-2628-9.
  článok

  článok