Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 257  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0023949^"
 1. GAJDOVÁ, Denisa. Pandemic Covid 19 and Its Impact on Creative Industry Clusters in Slovakia. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 63-74 online. VEGA 1/0582/22.
  článok

  článok

 2. VERMEŠOVÁ, Silvia. Komparácia podnikateľského prostredia EÚ a zvyšku sveta a ich vplyv na vybraný medzinárodne pôsobiaci podnik : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2021. 80 s.
  kniha

  kniha

 3. ÁBELOVÁ, Alexandra. Hodnotenie efektívnosti vybraného európskeho klastra : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2021. 57 s.
  kniha

  kniha

 4. MINÁRIKOVÁ, Monika. Inštitucionálna podpora podnikania v SR a jej vplyv na vybraný podnik : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2021. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. VIDO, Tomáš. Komparácia právnych foriem podnikania jednotlivca : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2021. 46 s.
  kniha

  kniha

 6. GAJDOVÁ, Denisa. Predmet Družstevné podnikanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Výrobné družstevníctvo : časopis COOP Produkt Slovensko. - Bratislava : COOP Produkt Slovensko, 2020. ISSN [nemá], 2021, roč. 67, č. apríl-jún, s. 16 online.
  článok

  článok

 7. GAJDOVÁ, Denisa. Identification of Cultural Creative Clusters Within Business Environment. In Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment. International Scientific Conference. Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment : Abstracts Proceedings from International Scientific Conference. - Bratislava : Pan-European University, 2021. ISBN 978-80-89453-93-1, pp. 6. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 8. FOLTÍNOVÁ, Ľubica - GAJDOVÁ, Denisa. Slovak Trade Inspection As a Subject of the Alternative Dispute Resolution in the SR From the Perspective of Consumer Protection. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2021. ISBN 978-80-280-0004-2, pp. 42-53 online. KEGA 002EU-4/2019 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 9. GAJDOVÁ, Denisa. Maintainging the Competitiveness of Selected Legal Forms of Agricultural Enterprises During the Pandemic COVID 19. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production II. : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2021. ISBN 978-80-210-7681-5, pp. 50-56 online. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 10. GAJDOVÁ, Denisa. Vplyv zelených foriem mobility na rozvoj podnikateľského prostredia na Slovensku. In Faktory rozvoja zelených foriem mobility v kontexte podnikateľského prostredia Slovenskej republiky : zborník vedeckých príspevkov. - Brno : Tribun EU, 2021. ISBN 978-80-263-1689-3, s. 13-19 online. VEGA 1/0708/20 (50%), I-21-107-00 (50%).
  článok

  článok