Výsledky vyhľadávania

 1. NEUMANNOVÁ, Anna - HUTERA, Milan. Uplatnenie diagnostických metód v malých a stredných podnikoch. Recenzentky: Kajetána Hontyová, Helena Majdúchová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 167 s. [10,79 AH]. ISBN 978-80-225-4000-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 2. HUTERA, Milan. Bodovacia metóda a jej modifikácia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 3, s. 397-404. VEGA 1/1174/12.
  článok

  článok

 3. HUTERA, Milan. Hodnotenie výkonnosti vybraného podniku diagnostickými metódami. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3635-6, s. 105-110. VEGA 1/1174/12 - 100 percent.
  článok

  článok

 4. ŠIMONČIČOVÁ, Soňa. Diagnostika okolia podniku ako dôležitá súčasť výberu lokality podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Hutera. Bratislava, 2013. 53 s.
  kniha

  kniha

 5. TREBATICKÁ, Ivona. Životný cyklus podniku a hodnotenie jeho vybranej fázy : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Hutera. Bratislava, 2013. 55 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠTEFANŠICHOVÁ, Monika. Lokalizácia podniku a možnosti jej hodnotenia : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Hutera. Bratislava, 2013. 45 s.
  kniha

  kniha

 7. HUTERA, Milan. Špecifiká uplatnenia diagnostických metód v malých a stredných podnikoch : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Neumannová. Bratislava, 2013. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. KARDOŠ, Peter - HUTERA, Milan. Víno môže byť útočiskom sklamaných investorov. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 1, s. 8-15.
  článok

  článok

 9. BRYCHTOVÁ, Nikola. Malé a stredné podniky a ich vplyv na rast ekonomiky Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Hutera. Bratislava, 2012. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. NEMCOVÁ, Žofia. Nástroje riadenia finančného hospodárstva podniku a ich využitie v podnikateľskej praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Hutera. Bratislava, 2012. 48 s.
  kniha

  kniha