Výsledky vyhľadávania

  1. VANKOVÁ, Petra. Informácie o vlastnom imaní vykazované v účtovných výkazoch podľa IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Martina Mateášová. Bratislava, 2012. 76 s.
    kniha

    kniha

  2. VANKOVÁ, Petra. Reklama ako nástroj odbytovej politiky : diplomová práca. Škol. Dana Hrušovská. Bratislava, 2010.
    kniha

    kniha