Výsledky vyhľadávania

  1. ŠKRINIAROVÁ, Katarína - BANDLEROVÁ, Anna - ILKOVÁ, Zuzana. Nezrovnalosti v počtoch poľnohospodárskych družstiev na Slovensku. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2012. ISSN 1338-6336, 2012, roč. 12, č. 4, s. 35-47. Názov z titulnej obrazovky.
    článok

    článok

  2. ŠKRINIAROVÁ, Katarína. Outsourcing a jeho využívanie v podnikovej praxi : diplomová práca. Škol. Ivana Hudáková. Bratislava, 2010. 76 s.
    kniha

    kniha