Výsledky vyhľadávania

  1. ŠUPLATA, Michal. Podnikanie dcérskej spoločnosti vybraného multinacionálneho podniku na Slovensku so zameraním na marketing : diplomová práca. Škol. Ľubica Füzyová. Bratislava, 2010. 81 s.
    kniha

    kniha