Výsledky vyhľadávania

 1. ČAJKO, Michal. Nelegálny obsah na internete : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Feik. Bratislava, 2012. 38 s.
  kniha

  kniha

 2. VETRÁK, Michal. Elektronické knihy : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Feik. Bratislava, 2011. 51 s.
  kniha

  kniha

 3. BATUNA, Juraj. Antiplagiátorský systém : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Feik. Bratislava, 2011. 46 s.
  kniha

  kniha

 4. ANTAL, Tibor. E-government v Európskej únii : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Feik. Bratislava, 2011. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. ČEPKO, Michal. Hospodárske škody spôsobené počítačovou kriminalitou : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Feik. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha

 6. FEIK, Michal. Optimalizácia dopravnej siete na Slovensku. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8, s. [1-6].
  článok

  článok

 7. ZEHNÁLKOVÁ, Gabriela. Internetový portál na organizovanie odborných konferencií : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Feik. Bratislava, 2010. 28 s.
  kniha

  kniha

 8. BRIESTENSKÁ VLČKOVÁ, Katarína. Absolútna prednosť električiek : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Feik. Bratislava, 2010. 48 s.
  kniha

  kniha

 9. BOBUŠOVÁ, Linda. Rast spotreby vo svete : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Feik. Bratislava, 2010. 41 s.
  kniha

  kniha

 10. CINKOCKÝ, Pavol. Inteligentne riadené križovatky : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Feik. Bratislava, 2010. 42 s.
  kniha

  kniha