Výsledky vyhľadávania

  1. SAKÁČOVÁ, Mária. Uplatnenie personálneho lízingu v činnosti podniku : diplomová práca. Škol. Oľga Nachtmannová. Bratislava, 2010. 85 s.
    kniha

    kniha