Výsledky vyhľadávania

 1. LÖSTER, Tomáš. Různé způsoby stanovení počtu shluků ve shlukové analýze. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 47-59.
  článok

  článok


 2. SIPKOVÁ, Ľubica. Finanančné hospodárenie zariadení sociálnych služieb v regiónoch Slovenska. In RELIK 2017 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2017 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : 10. mezinárodní vědecká konference : 9. a 10. listopad 2017, [Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, s. 414-424.
  článok

  článok


 3. DLUHOŠ, Martin. Simulácie rôznych typov cenovej prémie nehnuteľností a ich vplyvy na odhady parametrov logaritmicko-lineárneho ekonometrického modelu. In RELIK 2017 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2017 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : 10. mezinárodní vědecká konference : 9. a 10. listopad 2017, [Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISBN 978-80-245-2238-8, s. 100-111.
  článok

  článok


 4. MARHEFKOVÁ, Anna. Investovanie do rozvoja ľudského kapitálu ako determinant ekonomického rastu. In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, s. 654-666 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. KORAUŠ, Antonín - JENČOVÁ, Veronika - GAAL, Andrea. Koučing ako efektívny nástroj reprodukcie ľudského kapitálu. In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, pp. 241-254 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. KORAUŠ, Antonín - KAŠČÁKOVÁ, Zuzana. Review of Human Resource Practices Research Approaches Linked to the Organizational Performance. In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, s. 232-240 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. CD-ROM [900 s.]. IGA 21/2015. ISBN 978-80-245-2166-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Income inequality and income polarisation in Slovakia. In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, s. 548-558 CD-ROM. VEGA 1/0001/16 (50 %), ITMS 26240120032 (50 %).
  článok

  článok


 9. ANTALOVÁ, Mária. Príjmová nerovnosť a spotreba v SR. In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, s. 3-18 CD-ROM. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 10. DLUHOŠ, Martin. Analysis of the economic and non-economic convergence between countries by examing the human development index. In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, s. 102-112 CD-ROM.
  článok

  článok