Výsledky vyhľadávania

 1. International Days of Statistics and Economics. Conference. The 14th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings. 1st Edition. Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2020. 1433 s. Dostupné na : <https://msed.vse.cz/msed_2020/sbornik/toc.html> ISBN 978-80-87990-22-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - MAJZLÍKOVÁ, Erika. Selected Aspects of the US-China Trade Dispute. In International Days of Statistics and Economics. Conference. The 14th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings. - Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2020. ISBN 978-80-87990-22-3, pp. 258-267 online. VEGA 2/0167/19, APVV-15-0765, I-20-105-00.
  článok

  článok

 3. LABUDOVÁ, Viera. Zadlženosť domácností v Európskej únii. In RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. ISBN 978–80–245–2329-3, s. 254-264 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 4. RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference : Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections. 1st Edition. Praha : University of Economics, Prague, 2019. [495 s.]. Dostupné na : <https://relik.vse.cz/2019/sbornik/en/toc.html> ISBN 978–80–245–2329-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - MEGYESIOVÁ, Silvia. Marketing ako nástroj podpory starostlivosti o zdravie. - Registrovaný: Web of Science. In RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. ISBN 978–80–245–2329-3, s. 302-312 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 6. LIESKOVSKÁ, Vanda. Neuromarketing a aromachológia v zdravotnej a sociálnej praxi. - Registrovaný: Web of Science. In RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. ISBN 978–80–245–2329-3, s. 293-301 online. APVV-17-0564.
  článok

  článok

 7. PETROVČIKOVÁ, Katarína - LIESKOVSKÁ, Vanda. Marketingová komunikácia a adolescenti. - Registrovaný: Web of Science. In RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. ISBN 978–80–245–2329-3, s. 346-354 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 8. ANTALOVÁ, Mária. Ľudský kapitál a sociálna kvalita v krajinách V4. In RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. ISBN 978–80–245–2329-3, pp. 13-22 online. VEGA 1/0251/19 (50%), VEGA 1/0770/17 (50%).
  článok

  článok

 9. ŘEZANKOVÁ, Hana - LÖSTER, Tomáš - ŠULC, Zdeněk. Úvod do statistiky. 2. přepracované vydání, dotisk 1. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2019. 127 s. ISBN 978-80-245-2301-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. International Days of Statistics and Economics. International Conference. International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics, September 6–8, 2018, Prague, Czech Republic. 1. Edition. Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. online 2063 s. Dostupné na : <https://msed.vse.cz/msed_2018/sbornik/introduction.html> ISBN 978-80-87990-14-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha