Výsledky vyhľadávania

 1. ČERNÁK, Igor - TRUBAČ, Ján. Komplexná integrácia elektronického vzdelávania do vyučovania na základných a stredných školách. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 10. marec 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3112-2.
  článok

  článok

 2. ČERNÁK, Igor. Prechod na dištančné metódy vzdelávania. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5, s. 1-5.
  článok

  článok

 3. ČERNÁK, Igor - LEHOTSKÝ, Milan. Elektronická výučba výpočtovej umelej inteligencie. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2510-7, s. 16-21.
  článok

  článok

 4. ČERNÁK, Igor - ROJČEK, Michal. Inovatívne metódy riešenia a moderné prístupy realizácie Virtuálnej katedry. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2510-7, s. 22-27.
  článok

  článok