Výsledky vyhľadávania

 1. SÁROSSY, Noémi. Špeciálny tribunál pre Libanon v kontexte tranzitívnej spravodlivosti : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Hraníková Pyteľová. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha

 2. JÁGERSKÁ, Kristína. Ozbrojený konflikt v Sýrii v kontexte medzinárodného práva : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Hraníková Pyteľová. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha

 3. MACKOVÁ, Dominika. „Invázia“ do Afganistanu (v r. 2001) a medzinárodné právo : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Hraníková Pyteľová. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha

 4. POLÁKOVÁ, Lucia. Súčasná utečenecká kríza z pohľadu medzinárodného práva a práva Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Hraníková Pyteľová. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha

 5. SLEBODNÍKOVÁ, Lucia. Aplikácia sankcií Bezpečnostnej rady OSN prostredníctvom pravidiel práva Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Hraníková Pyteľová. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. JUROVČÍKOVÁ, Mária. Koncept jurisdikčných imunít štátov : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Hraníková Pyteľová. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha

 7. ROZKOŠOVÁ, Zuzana. Námorné spory v Juhočínskom mori : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Hraníková Pyteľová. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha

 8. PYTEĽOVÁ, Klaudia. Donucovacia diplomacia ako prostriedok mierového riešenia sporov v medzinárodnom práve? In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 294-298 online.
  článok

  článok

 9. KRÁLOVIČOVÁ, Kristína. Úloha medzinárodných organizácií pri zaisťovaní medzinárodnej bezpečnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Hraníková Pyteľová. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha

 10. USENKO, Dmytro. Úloha diplomatickej služby v oblasti podpory ekonomicko-obchodných vzťahov : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Hraníková Pyteľová. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha