Výsledky vyhľadávania

 1. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - DARMO, Ľubomír. Assesment of Research at the National Level in Slovakia. In Assessing the Impact and the Quality of Research: Manual and Selected Practice. - Bratislava : GUPRESS, 2020. ISBN 978-80-970913-9-2, s. 145-153. REPESEA 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP.
  článok

  článok

 2. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - DARMO, Ľubomír. Assessment of the Impact of Research: Challenges and Perspectives. In Assessing the Impact and the Quality of Research: Manual and Selected Practice. - Bratislava : GUPRESS, 2020. ISBN 978-80-970913-9-2, s. 30-41. REPESEA 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP.
  článok

  článok

 3. Assessing the Impact and the Quality of Research: Manual and Selected Practice. Editors: Nemec Juraj, Fathul Wahid, Hangga Fathana, Wiryono Raharjo. 1st Edition. Bratislava : GUPRESS, 2020. 169 s. REPESEA 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP. ISBN 978-80-970913-9-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 4. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Vývoj exportnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 6-15 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 5. BURIAN, Lukáš. Ako by mohol vyzerať Brexit – príklad Rakúskej ekonomiky. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 22-28 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 6. KÁLOVEC, Marek. Fiškálna udržateľnosť v krajinách vyšehradskej skupiny. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 53-61 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 7. LISÝ, Ján. Ekonomický rast a priebeh konvergencie SR. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 68-73 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 8. NOVÁK, Marcel. Európska únia v pokrízovom období - prínosy a náklady Bankovej únie. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 89-96 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 9. VÁLEK, Juraj - SCHULTZOVÁ, Anna - KUŠNÍROVÁ, Jana. Efektívnosť výberu spotrebnej dane z minerálnych olejov. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 125-134 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 10. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Použitie fiškálnej a monetárnej politiky pri stabilizácii ekonomického vývoja v podmienkach menovej únie. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 16-21 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok