Výsledky vyhľadávania

 1. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej ekonomiky v rámci eurozóny : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0329/11 : obdobie riešenia 01/2011 - 12/2013. Bratislava, 2013. 12 s. VEGA 1/0329/11.

 2. BRHLÍKOVÁ, Eva. Regulácia činnosti komerčných bánk : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Dudáková. Bratislava, 2011. 34 s.
  kniha

  kniha


 3. DOMONKOS, Alexander. Produkty komerčných bánk pre študentov : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Dudáková. Bratislava, 2011. 46 s.
  kniha

  kniha


 4. LEŠUNDÁK, Lukáš. Porovnanie vybraných vkladových produktov komerčných bánk : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Dudáková. Bratislava, 2011. 55 s.
  kniha

  kniha


 5. PRAVDOVÁ, Dominika. Špecializované bankovníctvo v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Dudáková. Bratislava, 2011. 42 s.
  kniha

  kniha


 6. BOJNICKÝ, Ivan. Pranie špinavých peňazí a opatrenia k jeho zamedzeniu : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Dudáková. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha


 7. ORLOVSKÁ, Jana. Zmenka ako nástroj platobného styku : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Dudáková. Bratislava, 2011. 53 s.
  kniha

  kniha


 8. TÉSI, Richard. Bankroty a úpadky významných bánk : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Dudáková. Bratislava, 2011. 33 s.
  kniha

  kniha


 9. GROLMUSOVÁ, Patrícia. Medzibankový peňažný trh : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Dudáková. Bratislava, 2011. 42 s.
  kniha

  kniha


 10. TOPOROVÁ, Mária. Retailové bankovníctvo : bakalárska práca. Školiteľ: Nina Dudáková. Bratislava, 2011. 50 s.
  kniha

  kniha