Výsledky vyhľadávania

 1. RUČINSKÁ, Silvia - FEČKO, Miroslav. Využitie inovácií pre Smart Cities. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2018. ISSN 1337-7094, 2018, č. 38, s. 81-84.
  článok

  článok

 2. KUBÍKOVÁ, Zuzana et al. Kvantitatívna analýza výkonnostných diferencií domácich a zahraničných priemyselných podnikov : záverečná správa z riešenia projektu MVP č. I-16-103-00 : doba riešenia 1 rok (1.1.2016 - 31.12.2016). Recenzenti: Erik Šoltés, Silvia Ručinská. 1. vyd. Bratislava, 2016. 15 s. I-16-103-00.
 3. ŽÁRSKA, Elena - FERČÍKOVÁ, Veronika. Hodnotenie ekonomického potenciálu obcí. - Registrovaný: Web of Science. In 18. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Mezinárodní kolokvium. 18. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník príspěvků : Hustopeče, 17.-19.6.2015. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, s. 447-455 [CD-ROM]. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok

 4. TVRDOŇ, Jozef - SÍBERT, Adam. Postavenie obce na lokálnom trhu nehnuteľností. - Registrovaný: Web of Science. In 18. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Mezinárodní kolokvium. 18. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník príspěvků : Hustopeče, 17.-19.6.2015. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, s. 222-230 [CD-ROM]. VEGA V-13-005-00.
  článok

  článok

 5. REHÁK, Štefan et al. Lokálne ekonomické vplyvy univerzít. Recenzenti: Silvia Ručinská, Martin Lábaj. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 129 s. [8,56 AH]. VEGA 1/1335/12. ISBN 978-80-225-4007-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. KOVÁČ, Milan - MALEGA, Peter - SPIŠÁKOVÁ, Emília. Malé a stredné podnikanie. Recenzenti: Michal Cehlár, Silvia Ručinská. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013. 119 s. [12,17 AH]. Edícia študijnej literatúry. ISBN 978-80-553-1597-3.
 7. RUČINSKÁ, Silvia - KNEŽOVÁ, Jana. Regionálna samospráva v Slovenskej republike pod vplyvom vonkajších a vnútorných zmien. In Regionální disparity : elektronický časopis. - Ostrava ; Karviná : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2010. ISSN 1802-9450, červenec 2010, č. 7, s. 83-94. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0125903/RD_1007.pdf>
  článok

  článok

 8. RUČINSKÁ, Silvia - KNEŽOVÁ, Jana. Vybrané problémy manažmentu organizácií vo verejnej správe s dôrazom na možnosti využitia procesného riadenia. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2010. ISSN 1336-7773, 2010, č. 1, s. 43-47.
  článok

  článok

 9. FERENCZ, Vojtech - RUČINSKÁ, Silvia. Bariéry inovácií v malých a stredných podnikoch. In Podpora inovácií : stratégie, nástroje, techniky a systémy. - Košice : Centrum inovácií a technického rozvoja, 2010. ISBN 978-80-970320-0-5, s. 77-110.
  článok

  článok

 10. FERENCZ, Vojtech - RUČINSKÁ, Silvia. Techniky manažmentu inovácií. In Podpora inovácií : stratégie, nástroje, techniky a systémy. - Košice : Centrum inovácií a technického rozvoja, 2010. ISBN 978-80-970320-0-5, s. 111-148.
  článok

  článok