Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 171  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0027403^"
 1. DUJAVA, Daniel - KALIŠ, Richard. How Transport Policy Shapes Commuting Patterns: The Case of the Bratislava Sub-Urban Area. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Case Studies on Transport Policy. - Amsterdam : ELSEVIER. ISSN 2213-624X, 2021, vol. 9, no. 2, pp. 567-577 online. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/000843.
  článok

  článok

 2. DUJAVA, Daniel - KÁLOVEC, Marek. Do Remittances Matter for Economic Growth? - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 9, s. 869-894 online. VEGA 1/0246/1, VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 3. DUJAVA, Daniel. Industry 4.0 na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. BLAŽO, Ondrej et al. Štúdia realizovateľnosti zriadenia národného dopravcu vo vnútrozemskej vodnej doprave v podmienkach Slovenskej republiky. Recenzenti: Jozef Moravčík, Silvia Csöböková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 111 s. [6,32 AH]. ISBN 978-80-225-4698-0.
 5. MORVAY, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad do roku 2020 : Zaostrené na: prerušenie konvergencie. Oponenti: Eva Pongrácz, Milan Žák. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. 117 s. VEGA 2/0097/19. ISBN 978–80–7144–300–1.
  kniha

  kniha

 6. DUJAVA, Daniel - DRÁB, Ján. Monetary Transmission in Western Balkan Countries. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 62-72 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. DUJAVA, Daniel - DRÁB, Ján. Critical Junctures of Building Monetary Credibility in Western Balkan Countries. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 50-61 CD-ROM. ITMS 26240120032, VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 8. MACÚŠ, Richard. Determinanty kredibility centrálnej banky v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Dujava. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. MORVAY, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad do roku 2020 : Zaostrené na: prerušenie konvergencie. Oponenti: Eva Pongrácz, Milan Žák. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. online 117 s. VEGA 2/0097/19. ISBN 978–80–7144–301–8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. DUJAVA, Daniel - KÁLOVEC, Marek. Determinanty remitencií a ich vplyv na ekonomický rast. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 2, s. 26-29 online. VEGA 1/0246/16, VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok