Výsledky vyhľadávania

 1. POLÁČEK, Štefan. Aktuárske modely v dôchodkovom poistení v podmienkach SR : dizertačná práca. Školiteľ: Lea Škrovánková. Bratislava, 2015. 110 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. PÁLEŠ, Michal - MIHALECHOVÁ, Jana - KOMADEL, Daniel. Riadenie rizík v kontexte s požiadavkami ORSA projektu Solvency II : správa o riešení a výsledkoch projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v denne forme štúdia I-14-102-00 : rok riešenia projektu 2014. Recenzenti: Andrea Kaderová, Štefan Poláček. 1. vyd. Bratislava, 2014. 12 s. I-14-102-00.

 3. PÁLEŠ, Michal - POLÁČEK, Štefan. Implementácia projektu ORSA v poisťovniach. In Actuarial science in theory and in practice : proceedings from the 9th international scientific conference : 7th November 2013, Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3639-4, s. 98-102. VEGA 1/0931/11.
  článok

  článok


 4. POLÁČEK, Štefan - PÁLEŠ, Michal. Risk management interest rate changes and duration in insurance companies. - Registrovaný: Web of Science. In Managing and modelling of financial risks : 6th international scientific conference : proceedings : 10th - 11th September 2012, Ostrava. - Ostrava - Poruba : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2835-0, s. 497-502.
  článok

  článok


 5. PÁLEŠ, Michal - POLÁČEK, Štefan. Softvérová podpora pri modelovaní rozdelenia celkovej škody v havarijnom poistení. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012. ISSN 1210-1095, 2012, roč. 22, č. 3, s. 50-58.
  článok

  článok


 6. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - POLÁČEK, Štefan. Marketing v rámci manažmentu penzijných fondov. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 8. odborný seminár : 29. 6. - 1. 7. 2011 Trenčianske Teplice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, [2011]. ISBN 978-80-225-3211-2, s. 39-40. VEGA 1/0169/10.
  článok

  článok


 7. POLÁČEK, Štefan. Technické rezervy ako súčasť riadenia rizík v neživotnej poisťovni. In IMEA 2010 : the 10th international conference of postgraduate students and young scientists in informatics, management economics and administration : conference proceedings : Seč, Chrudim 26th-27th april, 2010 [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-254-9.
  článok

  článok


 8. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - POLÁČEK, Štefan. Analýza 3-pilierovej dôchodkovej sústavy v SR. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár : [zborník abstraktov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2999-0, s. 51-52.
  článok

  článok


 9. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - POLÁČEK, Štefan - SIMONKA, Zsolt. Aktuárske metódy v dôchodkovom poistení. In Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : 7. október Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3051-4, s. 66-77.
  článok

  článok


 10. POLÁČEK, Štefan. Rozhodovacie procesy z hľadiska výnosnosti finančných produktov : diplomová práca. Škol. Anna Strešňáková. Bratislava, 2009. 73 s.
  kniha

  kniha