Výsledky vyhľadávania

  1. BAKUĽOVÁ, Jana. Účtovanie a vykazovanie rezerv a opravných položiek v účtovníctve podnikateľov SR : diplomová práca. Školiteľ: Sylvia Kastlerová. Bratislava, 2011. 86 s.
    kniha

    kniha

  2. BAKUĽOVÁ, Jana. Uzávierkové účtovné prípady : bakalárska práca. Škol. Marek Szász. Bratislava, 2009. 31 s.
    kniha

    kniha