Výsledky vyhľadávania

  1. KUČEROVÁ, Lenka. Nástroje zohľadnenia rizík z pohľadu účtovnej a daňovej legislatívy : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Vašeková. Bratislava, 2011. 66 s.
    kniha

    kniha


  2. KUČEROVÁ, Lenka. Meranie výkonnosti ekonomiky v SR : bakalárska práca. Škol. Peter Komáromy. Bratislava, 2009. 43 s.
    kniha

    kniha