Výsledky vyhľadávania

  1. SIČÁKOVÁ, Zuzana. Postavenie ostatných pohľadávok a ostatných záväzkov v účtovníctve banky : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2011. 64 s.
    kniha

    kniha

  2. SIČÁKOVÁ, Zuzana. Účtovné zobrazenie priamych daní a nepriamych daní podnikateľských subjektov Slovenskej republiky : bakalárska práca. Škol. Miroslava Vašeková. Bratislava, 2009. 30 s.
    kniha

    kniha