Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČIK, Martin et al. Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0595/11 : doba riešenia od 01/2011 do 12/2014. Oponenti: Anna Šlosárová, Ivan Lichner. Bratislava, 2014. 20 s. VEGA 1/0595/11.

 2. OTTINGER, Marek. Optimalizácia výroby a rozvozu vo vybranom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Škerlíková. Bratislava, 2012.
  kniha

  kniha


 3. LEGINUS, František. Nutričný problém v prostredí MS Excel a jeho aplkácia : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Škerlíková. Bratislava, 2012. 53 s.
  kniha

  kniha


 4. ZÁVODNÍKOVÁ, Jaroslava. Heuristické metódy riešenia všeobecných okružných úloh : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Škerlíková. Bratislava, 2012. 33 s.
  kniha

  kniha


 5. HAJDUKOVÁ, Iveta. Postoptimalizačné zmeny v dopravných úlohách : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Škerlíková. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha


 6. KAŠŠOVÁ, Adela. Modely zásob a ich aplikácia : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Škerlíková. Bratislava, 2012. 39 s.
  kniha

  kniha


 7. ŠKERLÍKOVÁ, Zuzana. Okružné úlohy s dodatočnými ohraničeniami. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2012. ISSN 1336-3514, 2012, roč. 10, č. 2, s. 182-184.
  článok

  článok


 8. ŠKERLÍKOVÁ, Zuzana. Okružné úlohy s dodatočnými ohraničeniami : dizertačná práca. Školiteľ: Ladislav Kovaľ. Bratislava, 2012. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. ŠKERLÍKOVÁ, Zuzana. Čína a jej úlohy. In Private banking times : magazín Tatra banky pre klientov exkluzívnej služby Private banking. - Bratislava : Centrum bývania, 2011, Marec 2011, roč. 2, č. 1, s. 32-33.
  článok

  článok


 10. ŠIMOVÁ, Dominika. Historický vývoj úlohy obchodného cestujúceho : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Škerlíková. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha