Výsledky vyhľadávania

 1. MAGÁT, Martin. Malý štát ako fenomén medzinárodných vzťahov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Rusiňák. Bratislava, 2013. 46 s.
  kniha

  kniha

 2. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila - RUSIŇÁK, Peter. O vybraných otázkach používania jazykov v súčasných medzinárodných vzťahoch. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-0715, 2013, roč. 8, č. 3, s. 84-116. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 3. HECHTOVÁ, Alena. Perspektívy rozširovania Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Rusiňák. Bratislava, 2013. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. GREGOVÁ, Klaudia. Malé štáty v Európskej únii : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Rusiňák. Bratislava, 2012. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. NITRAYOVÁ, Lenka. Malé štáty v karibskej oblasti : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Rusiňák. Bratislava, 2012. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠRÁMKOVÁ, Soňa. Postavenie SR v rámci V4 po vstupe do Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Rusiňák. Bratislava, 2012. 34 s.
  kniha

  kniha

 7. RUSIŇÁK, Peter. O charaktere diplomacie ako vedeckej disciplíny. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-0715, 2012, roč. 7, č. 3, s. 58-84 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0166965/A2012-3.pdf>
  článok

  článok

 8. RUSIŇÁK, Peter. Prečo sú malé ostrovné štáty zraniteľné? In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2012. ISSN 1336-1562, 2012, roč. 10, č. 1, s. 166-175. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0159335/MV2012-1.pdf>
  článok

  článok

 9. RUSIŇÁK, Peter. Vybrané sociálno-ekonomické a bezpečnostné aspekty pôsobenia malého štátu v súčasnosti : dizertačná práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2012. 164 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. RUSIŇÁK, Peter. Kvalita alebo kvantita v prípade malých štátov? In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2012 : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 30. máj 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3271-6, s. 405-410.
  článok

  článok