Výsledky vyhľadávania

 1. DUBIELOVÁ, Veronika. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice od roku 2014. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1335-7034, 2014, roč. 19, č. 1, s. 17-21.
  článok

  článok

 2. DUBIELOVÁ, Veronika - NIŽŇANSKÝ, Jaroslav. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 151 s. Komentáre. ISBN 978-80-8168-020-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. DUBIELOVÁ, Veronika. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice od roku 2013. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1335-7034, 2013, roč. 18, č. 4, s. 18-22. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/novela-zakona-o-pouzivani-elektronickej-registracnej-pokladnice-od-roku-2013.m-2291.html>
  článok

  článok

 4. DUBIELOVÁ, Veronika. Kaledár daňových a odvodových povinností. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1335-7034, 2013, roč. 18, č. 2, s. 64.
  článok

  článok

 5. STANLEY, Renáta - PAKŠIOVÁ, Renáta - DUBIELOVÁ, Veronika. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : základné dielo : stav - jún 2013 : lexikón súvzťažností a praktických príkladov pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov. 2/2013. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. [21 s., 2,30 AH]. Dostupné na : <http://onbkaz.dashofer.sk/onb/?> ISSN 1335-5430.
 6. SOLÍK, Ján - DUBIELOVÁ, Veronika. Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2013. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Plevník - Drienové : Inventic, s.r.o., cop. 2005-2013. ISSN 1338-2187, 11.12.2012, s. [1-3] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.podnikajte.sk/prevadzka-firmy/c/816/category/dane-a-odvody/article/novela-zakona-o-dani-zprijmov-1-1-2013.xhtml>
  článok

  článok

 7. PAULÍNYOVÁ, Zdenka. Uzávierkové práce s akcentom na účtovnú analýzu : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Dubielová. Bratislava, 2012. 35 s.
  kniha

  kniha

 8. SMRŽÍKOVÁ, Anna. Externé vedenie účtovníctva prostredníctvom dodávateľa účtovných služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Dubielová. Bratislava, 2012. 40 s.
  kniha

  kniha

 9. SILNÁ, Renáta - PAKŠIOVÁ, Renáta - DUBIELOVÁ, Veronika. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : základné dielo : stav - august 2012. 3/2012. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. [134] s. [3,361 AH]. ISSN 1335-5430.
 10. DUBIELOVÁ, Veronika. Environmentálne účtovníctvo : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2012. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha