Výsledky vyhľadávania

  1. LEHOCKÝ, Juraj. Použitie simulačnej optimalizácie na výrobnú linku : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2011. 66 s.
    kniha

    kniha


  2. LEHOCKÝ, Juraj. História vzniku Teórie pravdepodobnosti, hazard a pravdepodobnosť : bakalárska práca. Škol. Juraj Poljovka. Bratislava, 2009. 25 s.
    kniha

    kniha