Výsledky vyhľadávania

 1. ZELENÍKOVÁ, Katarína. Metodologické aspekty využitia manažérskeho účtovníctva pri zostavovaní účtovnej závierky podľa IFRS : dizertačná práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2013. 115 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. SZABÓOVÁ, Csilla. Komparácia podvojného a jednoduchého účtovníctva u fyzickej osoby – podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Zeleníková. Bratislava, 2012. 35 s.
  kniha

  kniha

 3. BEDNÁROVÁ, Helena. Vnútorný účtovný systém a jeho praktická aplikácia v účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Zeleníková. Bratislava, 2012. 39 s.
  kniha

  kniha

 4. ŽIERIKOVÁ, Ivana. Spôsob výpočtu výsledku hospodárenia v sústave podvojného účtovníctva a jednoduchého účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Zeleníková. Bratislava, 2012. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠTRBÁKOVÁ, Monika. Význam účtovnej závierky pre interných používateľov informácií z účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Zeleníková. Bratislava, 2012. 38 s.
  kniha

  kniha

 6. REHA, Andrej. Obeh účtovných dokladov v konkrétnej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Zeleníková. Bratislava, 2012. 36 s.
  kniha

  kniha

 7. GAŽOVÁ, Lucia. Kalkulácie v nezdruženej výrobe a ich praktický význam v účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Zeleníková. Bratislava, 2012. 44 s.
  kniha

  kniha

 8. HANDZUŠOVÁ, Oľga. Kalkulácie v združenej výrobe a ich praktický význam v účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Zeleníková. Bratislava, 2012. 42 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠÚŇ, Roman. Metódy odpisovania a možnosti ich využitia v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Zeleníková. Bratislava, 2012. 43 s.
  kniha

  kniha

 10. HANTÁKOVÁ, Nina. Metodické prostriedky účtovníctva v kontexte zabezpečenia hlavného cieľa účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Zeleníková. Bratislava, 2012. 45 s.
  kniha

  kniha