Výsledky vyhľadávania

 1. HEGEDUS, Erik. Riziká pri vstupe na zahraničný trh : bakalárska práca. Školiteľ: Nikoleta Benciová. Bratislava, 2012. 48 s.
  kniha

  kniha


 2. HORNÍK, Matúš. Formy vstupu na zahraničné trhy : bakalárska práca. Školiteľ: Nikoleta Benciová. Bratislava, 2012. 69 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. MATRKOVÁ, Ľubica. Štandardizácia vs. adaptácia marketingového mixu na zahraničnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Nikoleta Benciová. Bratislava, 2012. 62 s.
  kniha

  kniha


 4. SZÖCS, Gabriel. Internacionalizácia v marketingu : bakalárska práca. Školiteľ: Nikoleta Benciová. Bratislava, 2012. 52 s.
  kniha

  kniha


 5. HRUŠOVSKÁ, Dominika. Vplyv kultúry na marketing organizácie : bakalárska práca. Školiteľ: Nikoleta Benciová. Bratislava, 2012. 53 s.
  kniha

  kniha


 6. RYŠAVÝ, Matúš. Rozhodovanie pri vstupe na zahraničné trhy : bakalárska práca. Školiteľ: Nikoleta Benciová. Bratislava, 2012. 38 s.
  kniha

  kniha


 7. BENCIOVÁ, Nikoleta. Marketingové stratégie vstupu na zahraničný trh : dizertačná práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2012. 140 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. BENCIOVÁ, Nikoleta. Dva prístupy k internacionalizácii podnikateľských aktivít. In Aktuálne zdroje zvyšovania konkurencieschopnosti a získania udržateľnej konkurenčnej výhody podnikateľských subjektov : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3353-9, s. 5-11. IGM 2316069/10.
  článok

  článok


 9. SCHMIDTOVÁ, Eva. Globalizácia v marketingu : bakalárska práca. Školiteľ: Nikoleta Benciová. Bratislava, 2011. 54 s.
  kniha

  kniha


 10. STAHOVCOVÁ, Martina. Komparácia marketingového mixu organizácie na domácom a zahraničnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Nikoleta Benciová. Bratislava, 2011. 64 s.
  kniha

  kniha